Pääaineet ja opintosuunnat

Suoritettuaan valitsemaansa pääaineeseen kuuluvat opinnot opiskelija valmistuu maatalous- ja metsätieteiden kandidaatiksi (MMK) tai maisteriksi (MMM). Maisterit saavat myös metsänhoitajan arvonimen.

Metsäekonomian ja markkinoinnin sekä metsien ekologian ja käytön pääaineissa tutkintoon sisältyy opintojen alkuvaiheessa Hyytiälän metsäasemalla suoritettavia kenttäkursseja, joilla tarkastellaan metsiin liittyviä arvoja, tarpeita ja tavoitteita eri näkökulmista ja sovelletaan luennoilla opittua tietoa käytäntöön.

Metsäekonomia ja markkinointi

<opiskelijat>
 • metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen
 • liiketaloudellinen metsäekonomia
 • metsien luonnonvara- ja ympäristöekonomia

Lue lisää »»


Metsien ekologia ja käyttö

  <mittaaja>
  • metsä- ja suoekosysteemien toiminta ja tuotos
  • metsä- ja suoekosysteemien hoito ja ennallistaminen
  • metsä- ja riistaeläintiede
  • metsäpatologia ja mykologia
  • metsävarojen hallinta
  • metsäteknologia ja logistiikka
  • puuteknologia
  • trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö
  Lue lisää »»

Biotekniikka

<labrassa>
 • Biotekniikka on tiedekunnan kolmen eri laitoksen yhteinen pääaine.
 • Metsätieteiden laitoksella opiskelija voi erikoistua pääaineen tarjoamista vaihtoehdoista luonnonvarojen biotekniikkaan, erityisesti kasvi- ja metsäbiotekniikkaan.

Lue lisää »»Laitoksen pääaineet ja opintosuunnat 1.8.2011 asti

Metsäekologia »»
Metsäekonomia »»
Metsävaratiede ja -teknologia »»
Puumarkkinatiede »»
Biotekniikka »»