Kansainvälinen maisteriohjelma

Metsätieteiden laitoksella on mahdollista opiskella kansainvälisessä maisteriohjelmassa, jossa voit opiskella sekä suomeksi että englanniksi:

 


Kansainvälisten maisteriohjelmien lisäksi metsätieteiden laitoksen opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet kansainväliseen vaihtoon.

Master’s Degree Programme in Forest Sciences

Ohjelman tavoitteena on edistää metsien kestävää käyttöä ja ihmisten hyvinvointia tieteelliseen tutkimukseen perustuvan koulutuksen kautta. Ohjelma on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada asiantuntemusta kestävän metsätalouden alalla ja työskennellä innovatiivisessa ja monikulttuurisessa ympäristössä.

Ohjelma valmistaa opiskelijoita työskentelemään yhä haastavammalla ja globalisoituvalla metsäalalla niin kansallisissa että kansainvälisissäkin työtehtävissä. Ilmastonmuutoksen myötä ja luonnonvarojen käyttöön kohdistuvan paineen kasvaessa tarvitaan asiantuntijoita, jotka pystyvät edistämään metsien kestävää käyttöä.

Opiskelija valitsee suuntautumisekseen joko metsien ekologian ja käytön tai metsäbiotalouden liiketoiminnan ja politiikan.

Master’s Degree Programme in Forest Sciences»»


Haastattelu: Maisteriohjelmasta valmitunut Yijing Zhang ja yliopistonlehtori Mike Starr: Korkeakouluista asiantuntijoita globaalisaation haasteisiin.