Hakeminen sivuaineopiskelijaksi

Sivuaineopiskelijoille suunnattuja metsätieteiden laitoksen opintokokonaisuuksia voivat suorittaa kaikki, joilla on opinto-oikeus Helsingin yliopistoon. Muiden korkeakoulujen opiskelijat hakeutuvat sivuaineopiskelijoiksi JOO-opinto-oikeutta hakemalla. Pääaineopiskelijat eivät kuitenkaan voi suorittaa oman pääaineensa/hakukohteensa tarjoamia sivuainekokonaisuuksia.

Lisätietoja JOO-opinnoista »»
Metsätieteiden laitoksen tarjoamat sivuainekokonaisuudet »»