Hakeminen perustutkinto-opiskelijaksi

Metsätieteitä voi hakea opiskelemaan päävalinnassa valintakokeen, ylioppilastodistuksen tai näiden yhteispisteiden perusteella, tai erillisvalinnassa aiempien opintojen perusteella. Päävalinnassa haetaan suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa.

Päävalinnan hakuaika on keväisin ja hakeminen tapahtuu sähköisesti yliopistojen yhteishaussa. Hakukohde on Metsätieteet ja opintosuuntina ovat metsien ekologia ja käyttö sekä metsäekonomia ja markkinointi. Hakuaika on 15.3.2017 klo 08:005.4.2017 klo 15:00. Valintakokeet järjetetään 22.5.2016 Helsingissä ja Oulussa.

Lisätietoa päävalinnasta ja pääsykoekirjallisuus tiedekunnan verkkosivuilla»»
Metsätieteiden laitoksen hakukohteiden esittely »»