Hakeminen jatko-opiskelijaksi

<tutkija>

Metsätieteiden laitoksen kaikissa pääaineissa on mahdollista suorittaa jatko-opintoja. Jatkotutkintoja ovat lisensiaatin (MML) ja tohtorin tutkinnot (MMT).

Laitoksen jatko-opiskelijat ja tutkijat paneutuvat haasteellisiin, uutta teknologiaa hyödyntäviin tieteellisiin tutkimusteemoihin, joilla on välitön yhteys käytännön metsätalouteen. Metsätieteiden laitoksen tohtorikoulutus tuottaa metsäalalle korkeatasoisia alansa hallitsevia tutkijoita.
Väitöskirjoja »»

Tutkijatohtori Eija Juurola toimii metsätieteiden laitoksen laitosneuvoston ja jatko-opiskelijoiden välisenä yhdyshenkilönä.

Lisensiaatin tutkinto

Lisensiaatin tutkinnolla on kaksi erillistä tavoitetta. Se valmistaa opiskelijaa tohtorin tutkintoa varten ja toisaalta tarjoaa mahdollisuuden kehittää erikoisosaamista omalla alallaan. Lisensiaatintutkinnon suorittaneita henkilöitä tarvitaan alalla yhä enemmän.

Tohtorin tutkinto

Jatko-opiskelijat rakentavat opintonsa omien päämääriensä ja erikoistumisalansa vaatimusten mukaisesti. Väitöskirjaan tähtäävän tutkimustyön kulmakivinä ovat laitoksen tutkimusryhmät, mutta tutkimusta tehdään usein yhteistyössä myös muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tutkimuksen lisäksi metsätieteiden laitoksen jatko-opiskelijat osallistuvat opetukseen. Opetuskokemusta voi hyödyntää esim. pedagogisissa opinnoissa.

Hakeminen jatko-opiskelijaksi

Metsätieteiden laitoksen laitosneuvosto käsittelee vastuuprofessorin esittämät jatko-opinto-oikeushakemukset ja tiedekuntaneuvosto myöntää jatko-opiskeluoikeuden. Metsätieteiden laitoksella noudatetaan maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan linjausta jatko-opiskelijaksi hakeutumisessa. Lisätietoa jatko-opiskelusta ja hakemiseen tarvittavista lomakkeista löytyy tiedekunnan verkkosivuilta.
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelija -sivut »»
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijaksi hakeminen - sivut »»

Muita jatko-opiskelijoille hyödyllisiä sivustoja

NOVA jatkokoulutuskurssit »»
Tie tohtoriksi – sivusto »»