Erillisvalinnat

Erillisvalinnan kautta voi metsätieteiden laitokselle hakea opiskelijaksi aiempien opintojen perusteella. Erillisvalintojen hakuaika vaihtelee ohjelmittain, mutta kaikki haut ajoittuvat talveen ja kevättalveen.Tarkemmat hakuajankohdat ja hakukriteerit löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta.

Avoimen yliopiston väylä

Haku opiskelijaksi tapahtuu avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Haettavassa pääaineessa tulee olla suoritettuna vähintään aineopinnot sekä toisessa oppiaineessa vähintään perusopinnot.
Lisätietoa Avoimen yliopiston väylästä »»

Maisterivaiheen valinta

Maisterivaiheen valinnan kautta haetaan tutkinnonsuoritusoikeutta pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon. Hakemaan on oikeutettu hakija, joka on suorittanut tiedekunnan alalle soveltuvan vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai sitä tasoltaan vastaavan tutkinnon.
Lisätietoa maisterivaiheen valinnasta »»

Kansainväliset maisteriohjelmat

Alemman korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla suorittaneet voivat hakea myös laitoksen kansainvälisiin maisteriohjelmiin, joissa opetus tapahtuu englanniksi.
Lisätietoa laitoksen kansainvälisistä maisteriohjemista »»
Lisätietoa kansainvälisiin maisteriohjelmiin hakemisesta »»