Laitos Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Uutiskirje

uutiskirjeMetsätieteiden laitoksen uutiskirje ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa. Paperisen julkaisun tilaukset osoitetaan opintosihteeri Kati Kleemolalle..


Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen uutiskirje: For. Sci. News - Univ. Helsinki

Numero Sisältö
2/2011

Soiden hiilitaselaskelmat paranevat, Metsätieteitä opiskelevat kouliintuvat ratkomaan globaaleja ongelmia ja vastuullisuus lisää yritysten menestystä.

1/2011

Metsien ilmastovaikutuksien tutkiminen, Hyytiälä osana ICOS-tutkimusasemien verkostoa ja REDD-rahoitusmekanismin mahdollisuudet pelastaa Indonesian trooppiset suosademetsät.

4/2010

Laitos vahvasti mukana Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön (HENVIn) toiminnassa, luonnonmetsätutkimuksesta apua metsien käsittelytapojen muuttamiseksi sekä metsänrajan nousu Värriö-tunturille ja katupuututkimuksen jatkuminen Viikissä.

3/2010

Suomen Akatemian FiDiPro-professori laitokselle, metsien ympäristöpalvelut kansainvälisen kurssin teemana ja metsäopetuksen vienti Afrikkaan.

2/2010

Metsätieteiden opinnot monipuolistuvat ja kansainvälistyvät.

1/2010

Metsänhoidon vaihtoehtojen monipuolistuminen ja hakkuiden taloudellinen optimointi. Eläinten turvallinen tienylitys.

2/2009

Metsäpolitiikan tulevaisuuden haasteet -seminaari, SMEAR-asemat ilmastonmuutostutkimuksen huipulla, trooppisten metsien ja soiden tutkimus.

1/2009 Lehvästöalan mittaaminen p-arvon avulla, laserkeilaus ja kestävä plantaasimetsätalous.