Laitos Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Tutkimusasemat

Hyytiälä

Metsätieteiden laitoksen yhteydessä toimivat Hyytiälän metsäasema ja Värriön tutkimusasema.

Hyytiälän metsäasema

Juupajoen kunnassa toimiva Hyytiälän metsäasema on mahdollistanut jo sadan vuoden ajan metsäylioppilaiden kenttäkurssitoiminnan ja tieteellinen tutkimuksen kenttäoloissa. Keskeisintä asemalla suoritettavaa tutkimusta ovat SMEAR-asemilla ja Siikanevalla suoritettavat kasvihuonekaasujen pitoisuuksiin ja kiertoon liittyvät tutkimukset. Lisäksi Hyytiälän pitkäaikaisen opetus- ja tutkimuskoealaverkoston mittauksia hyödynnetään metsän kaukokartoitushankkeissa.
Hyytiälän metsäasema »»


Värriön tutkimusasema

Vuonna 1967 perustettu Värriön tutkimusasema sijaitsee Sallan kunnassa Värriön luonnonpuiston ympäröimänä. Asemalla tehtävä tutkimus perustuu pitkän aikavälin havaintosarjoihin, joiden avulla seurataan muun maussa pohjoisen metsä- ja tunturiluonnon muutoksia ja niihin vaikuttavia ilmastotekijöitä sekä metsän perustuotantoa. Tutkimuksen ohella aseman henkilökunta osallistuu Itä-Lapin talouselämän hyvinvointia luotaavan monialaisen Itä-Lappi -työryhmän työskentelyyn. Lisäksi Värriön tutkimusaseman tiloissa ja ympäristössä järjestetään opetusta.  
Värriön tutkimusasema »»

Värriön luontopäiväkirja »»

SMEAR-asemat

SMEAR-asemat ovat fysiikan ja metsätietieteiden laitosten yhteisiä mittausasemia, joilla mitataan ainevirtoja metsien ja ilmakehän välillä boreaalisella ilmastovyöhykeellä. Ensimmäinen neljästä SMEAR-asemasta perustettiin vuonna 1991 Värriöön, toinen Hyytiälään 1994, kolmas Helsinkiin (Kumpula) 2004 ja neljäs Kuopioon (Puijo) 2009. Päätutkimuskohteet ovat kaasumaisten ja hiukkasmaisten saastuttajien vaikutus pilvien muodostukseen, maaperän vesi-,ravinne- ja hiilivarastojen analysointi sekä ympäristön ja puun rakenteen vaikutus puun kasvuun, kaasunvaihtoon ja vedenkuljetukseen.
SMEAR-asemat »»