Laitos Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Toimikunnat

Opintotoimikunta

Toimikunnan puheenjohtaja
Lauri Valsta, professori, opetuksesta vastaava varajohtaja
Yhteystiedot

Jäsenet
Eero Nikinmaa, professori, metsien ekologia ja käyttö, varapj.
Pauline Stenberg, professori, metsien ekologia ja käyttö
Mikko Tervo, professori, puumarkkinatiede
Heljä-Sisko Helmisaari, professori, metsien ekologia ja käyttö
Markus Holopainen, professori, metsien ekologia ja käyttö
Laura Kammonen, opiskelija, metsäekologia
Antti Hirsaho, opiskelija, metsävaratiede ja -teknologia
Jenni Kylmäaho, opiskelija, metsäekonomia ja markkinointi
Ninni Saarinen, opintoasiainsuunnittelija, siht.

Toimikunta ottaa mielellään vastaan kommentteja, ideoita ja palautetta opetukseen liittyvistä asioissa. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi.


Toimikunnan päätehtävät

  • Tehdä esityksiä opetuksen kehittämiseksi.
  • Seurata oppimista ja opetuksen tasoa laitoksella.
  • Suunnitella tutkintovaatimukset yhdessä oppiaineiden kanssa.
  • Koordinoida opetusta luomalla yhteiset käytänteet ja säädökset opetukselle.
  • Valmistella laitoksen lausunnot opetusasioista mukaan lukien opiskelijavalinnat.
  • Käsitellä opetushenkilöstöä koskevat henkilöstösuunnitelmat.
  • Käsitellä korkeakouluharjoittelijoiden tukipäätökset.
  • Käsitellä opintoihin liittyvät stipendit.
  • Pitää yhteyttä sidosryhmiin opintoasioissa (Metsänhoitajaliitto ym.).
  • Koordinoida laitoksen työllistymisselvitykset.