Laitos Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Historia

keloMetsäopetuksen alku

Metsäopetuksen lasketaan alkaneen Suomessa vuonna 1858, kun Evon Metsäopisto aloitti toimintansa. Helsingin yliopistoon metsäopetus siirrettiin vuonna 1907. Tuolloin tutkinnon oppiaineita olivat metsänhoitotiede, metsänarvioimistiede, metsäpolitiikka ja metsäteknologia.


Monitieteinen ja –kulttuurinen metsäala

1930-40-luvuilla omat professuurinsa saivat suometsätiede, puumarkkinatiede ja metsätalouden liiketiede. Myöhemmin metsätalouden liiketieteen professorin virka muutettiin liiketaloudellisen metsäekonomian viraksi ja metsäpolitiikan professuuri sai uudeksi nimekseen kansantaloudellinen metsäekonomia.

Seuraavan kerran uusia metsäalan professuureja täytettiin 1980-luvun lopulla alkaneella kymmenvuotiskaudella. Oppiaineista trooppinen metsänhoito ja metsäpuiden ekologia saivat ylimääräiset henkilökohtaiset professuurit ja metsämaatieteeseen ja puuteknologiaan perustettiin professorin virat. Metsälaitosten yhteyteen siirrettiin 2000-luvulla soveltavan biologian laitokselta metsäpatologian ja metsäeläintieteen professuurit. Lisäksi geoinformatiikan, logistiikan ja metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professuureihin nimitettiin ensimmäiset viranhaltijat.

Professuurien lisääntyminen on näkynyt myös opetuksessa. Viime vuosina opetuksessa on panostettu monitieteellisyyteen ja kansainvälisyyttä on lisätty muun muassa perustamalla englanninkielinen maisteriohjelma. Monitieteellisen opetuksen ohella opiskelija- ja henkilökunta on entistä monikulttuurisempaa ja opetusta annetaan suomen ja ruotsin lisäksi englannin kielellä.


Kohti suurempia laitoskokonaisuuksia

Yliopiston alkuperäinen hallintorakenne muodostui lähinnä professuurien mukaisten oppituolien ympärille, joten tiedekunnassamme oli erikseen useita metsäalan laitoksia. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan hallinnonuudistus vuonna 1993 johti laitosten yhdistämiseen ja kolmen metsätieteellisen laitoksen syntyyn. Tällöin muodostetut metsäekonomian, metsäekologian ja metsävarojen käytön laitokset toimivat itsenäisinä yksiköinä aina vuoden 2009 loppuun asti.

Yliopisto- ja laitosrakenneuudistuksen seurauksena 2010-luvulle siirryttäessä Helsingin yliopiston metsätieteen toimintayksiköt eli metsäekologian, metsäekonomian ja metsävarojen käytön laitokset mukaan luettuna Hyytiälän metsäasema ja Värriön tutkimusasema, yhdistyivät metsätieteiden laitokseksi.

Vuodesta 2000 lähtien Helsingin yliopiston metsäopetusta on annettu Viikin kampuksella metsätieteiden talossa. Kaisaniemessä sijaitseva metsätalo on siirtynyt yliopiston humanististen oppiaineiden käyttöön.