Virtuaaliarboretum Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Virtuaaliarboretumin tekijät

Metsätieteiden laitoksen Virtuaaliarboretum pohjautuu Helsingin yliopiston metsäekologian laitoksen opiskelijoiden vuosina 1994 - 1995 tekemiin seminaaritöihin ja niistä muokattuihin verkkosivuihin. Opettajina hankkeessa toimivat MMT Liisa Saarenmaa, MML Ahti Kotisaari ja MMK Antti Sipilä.

Arboretumin tekninen toteutus ja osa kuvista on uudistettu vuonna 2010.