Virtuaaliarboretum

Puulajit on esitelty seuraavan rakenteen mukaisesti:

Yleisesittely
  Tuntomerkit
  Rakenne
Levinneisyys ja kasvupaikkavaatimukset
  Levinneisyys Suomessa
  Levinneisyys maapallolla
  Kasvupaikkavaatimukset
Elinkierto
  Lisääntyminen
  Kasvun vuotuinen ja elinikäinen rytmi
Metsätaloudellinen kasvattaminen
  Kasvattaminen
  Metsänhoidolliset erityispiirteet
  Tuhoalttius
Puuraaka-aine
  Puuaineen tekniset ominaisuudet
  Metsätaloudellinen käyttö
  Muu käyttö
Kulttuuriarvot
Kirjallisuutta