Virtuaaliarboretum Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

MIkä on arboretum?

Arboretum on latinaa ja tarkoittaa puulajipuistoa.

Arboretumeihin liittyy kokeilu-, tutkimus- ja tiedotustarkoitus. Eri puolilta maailmaa kerättyjen kasvien selviytymismahdollisuuksia voidaan testata puulajipuistoissa ja samalla tutkitaan niiden soveltumista metsänkasvatukseen, -jalostukseen ja puutarhakäyttöön. Lisäksi arboretumit palvelevat kouluja ja yksityisiä henkilöitä puulajien opiskelussa ja dendrologisesti kiinnostavien lajien esittelyssä.

Suomen puulajipuistoista määrällisesti suurin osa sijaitsee Etelä-Suomessa ja kasvillisuus on tyypillisesti lauhkean lehtimetsävyöhykkeen, Fennoskandian, Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan ilmaston vastaavia, yleensä luonnonvaraisia lajeja.

Lisätietoa Suomessa olevista arboretumeista »»