Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi


<Fuksivuosi Viikissä -blogiin>

 

<intranet Flamma>

Metsätieteiden laitos

Metsätieteiden laitos sijaitsee Viikin kampuksella ja on yksi Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan neljästä laitoksesta.

Metsätieteiden laitoksella tehdään kansainvälisesti arvostettua metsätieteellistä tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa ylintä opetusta. Monitieteisen toiminnan tavoitteena on edistää metsien sekä metsä- ja suoympäristöjen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää käyttöä.

Metsäalan korkeakoulutetut tarvitsevat lisää työelämätaitoja

Metsäalan äskettäin valmistuneilla korkeakoulutetuilla on kansainvälisen tutkimuksen mukaan eri puolilla maailmaa riittävä metsäalan osaaminen. Työn hallintataitojen opettamista ja oppimista tulisi sen sijaan lisätä.

Lue lisää »»


Seminaari metsäsuunnittelun haasteiden ratkaisemiseksi Inarissa

Muddusjärven Akwé:Kon-työryhmä järjestää tutkimusseminaarin metsäsuunnittelun haasteiden ratkaisemiseksi Inarissa, Saamelaismuseo Siidan auditoriossa torstaina 5.10. TIlaisuudessa professori Olli Tahvonen kertoo Inarin alueen metsävarojen taloudellisesti kannattavan käytön vaihtoehdoista.

Lue lisää »»


Värriön tutkimusasema 50 vuotta

Värriön tutkimusasema Sallassa perustettiin 50 vuotta sitten eläintutkimusta varten. Nykyisin sen keskittyy ilmakehän ja metsien välisen suhteen tutkimiseen. Asemalla järjestettiin sen historian ensimmäinen avointen ovien päivä elokuussa 2017.

Lue lisää »»


Uusi monipuolinen kirja Vienan luonnosta ja kulttuurista

Viena vieköön – matka kalevalaiseen luontoon ja kulttuuriin -teos perustuu kesällä 2016 toteutettuun matkaan Vienan saloille, Solovetskin luostarisaarille ja itäiseen Karjalaan.

Lue lisää »»


Metsätieteistä valmistuneiden työllistyminen varsin vakaata

Metsätieteistä 2012–2013 valmistuneiden työllistyminen ja osaaminen on nyt tutkittu. Työllistyminen ollut varsin vakaata. Tosin kaikkia valmistuneita ei tavoitettu. Erot työllistymisessä julkiselle ja yksityiselle sektorille ovat tasaantuneet eri pääaineiden välillä. Nyt tutkittiin ensi kertaa myös kompetensseja.

Lue lisää »»


Helsingin kaupungin opinnäytetyöpalkinto Toni Karttuselle

Toni Karttusen tutkielmassa käsitellään Helsingin kaupungin taajamametsiä ja kuusivaltaisiin metsiin liittyvää kirjanpainajan (tuholaiskovakuoriaisen) tuhoriskiä. Palkinnon suuruus on 570 euroa.

Lue lisää »»


Tutkimus nostaa asukkaiden tarpeet puurakentamisen ytimeen

Helsingin yliopisto on käynnistänyt seitsemän yrityksen ja Tekesin kanssa mittavan tutkimuksen teollisen puurakentamisen kilpailukyvyn ja viennin kehittämiseksi.

Lue lisää »»


Pääkaupunkiseudun metsävisan voittajat vierailivat Metsätieteiden laitoksella

Metsävisakilpailuun liittyvä retkeily järjestettiin Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella. Koululaiset tutustuivat yliopiston tutkimus- ja koulutustoimintaan tutkijoiden ja opettajien järjestämissä työpajoissa.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»


Metsäsektorin kilpailukyky löytyy arvonlisän kasvattamisesta

Jaana Korhonen havaitsi väitöstutkimuksessaan, että metsäsektorin kestävyyskriteereillä kuten  sertifioinnilla ja metsäsertifikaatin valinnalla on vaikutusta kilpailukykyyn kansainvälisillä markkinoilla. Tulokset osoittavat, että teollisuuden näkökulmasta kustannustekijät ovat silti edelleen merkittävämpi kilpailukykytekijä markkinoilla kuin kuluttajien kestävyysmieltymykset.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»


Ilmastohaaste edellyttää suomlaiselta puunkäytöltä merkittäviä innovaatioita

Pariisissa sovittiin kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä merkittävästi lähivuosikymmenten aikana. Nykymuotoinen suomalainen puubiotalous ei kuitenkaan kokonaisuutena vastaa tähän haasteeseen, kertoo tuore tutkimus.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»


Huutokauppa

Metsätieteiden laitoksella huutokaupataan vanhoja tavaroita huhtikuun 26. päivänä klo 14-15 Viikin Metsätieteiden talossa (B-talo, Latokartanonkaari 7) luentosalissa B2.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»


Väitöskirja: "Predicting vegetation characteristics in a changing environment by means of laser scanning"

Ninni Saarisen väitöskirjassa kehitettyjen menetelmien avulla voidaan laajentaa useampiaikaisten laserkeilausaineistojen hyödyntämistä sekä saada lisäarvoa aineistoista. Väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää tarkemman, monipuolisemman ja ajantasaisemman tiedon tuottamisessa erilaisessa luonnonvaroja koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»


Metsäalan avoimet verkkokurssit tulevat

Digitaalisuus muuttaa niin biotaloutta kuin koulutussektoriakin. Hyödyntämällä uusinta teknologiaa molemmat voivat olla kehityksen kärjessä ja samalla tarjota mahdollisuuksia parhaille kyvyille.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»


Rakennetut kulkureitit vähentävät eläinten liikennekuolleisuutta

Eläinkolareiden ennaltaehkäisyssä tarvitaan kannanhoidon lisäksi tarkoin ajoitettuja autoilijoiden valistuskampanjoita ja eläinten liikkumistarpeen huomioimista tiesuunnittelussa. Yksi lupaavimmista rakenteellisista ratkaisuista ovat eläinten käyttöön tarkoitetut yli- ja alikulut, ilmenee Milla Niemen väitöstutkimuksesta.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»


Metsätieteilijät olivat modernin luonnonvarataloustieteen pioneereja

Esa-Jussi Viitalan väitöstutkimuksen mukaan varhaiset metsätieteilijät olivat monessa suhteessa neoklassisen pääoma- ja investointiteorian ja siten myös nykyisen luonnonvarataloustieteen pioneereja.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»


Valinta jatkuvan kasvatuksen ja avohakkuiden välillä optimaalisten hiilivarastojen saavuttamiseksi

Aino Assmuthin pro gradu -työssä huomattiin, että metsien sitoman hiilen hinnoittelu pidentää optimaalista kiertoaikaa. Jo maltillinen hiilen hinta voi muuttaa jatkuvapeitteisen metsänhoidon päätehakkaamista kannattavammaksi.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»


Joulukuussa julkaistiin 25 artikkelia

Yhteenveto joulukuussa ilmestyneistä tutkimus- sekä populaariartikkeleista, joissa metsätieteiden laitoksen henkilökunta on ollut kirjoittajina.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»


Huippututkimusta poronhoidon ekonomiasta

NordForsk on myöntänyt rahoituksen neljälle uudelle arktisen tutkimuksen huippuyksikölle vuosille 2016 - 2020. Näistä yksi on monitieteinen poronhoidon tutkimusprojekti "Reindeer Husbandry in a Globalizing North – Resilience, Adaptations and Pathways for Actions".

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

 

 

Mielenkiintoinen seminaari: "Current prospects in international forest policy"

Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitos järjestää yhdessä Metsämiesten Säätiön kanssa seminaarin “Current Prospects in International Forest Policy” tiistaina 2.2.2016 klo 12.30 - 16.30.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

 


Kumipuu kärsii kahdesta eri sienilajista

Rigidoporus microporus on Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa merkittävin kumipuun taudinaiheuttaja ja lahottaja. Luonnonkumin suuresta taloudellisesta merkityksestä huolimatta taudinaiheuttajan alkuperä ja biologia tunnetaan huonosti.

Maisteri Abbot Oghenekaron väitöstyössä tutkittiin sienen populaatiogenetiikkaa Aasiassa ja Afrikassa, jossa valtaosa kumista tuotetaan.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

 


Metsät, metsien käyttö ja ilmastomuutos -seminaari 21.1.

Metsät, metsien käyttö ja ilmastomuutos ovat herättäneet runsaasti keskustelua julkisuudessa ja aihe on aktiivisen tutkimuksen kohteena sekä Suomessa että kansainvälisesti. Seminaarin alustajat edustavat monipuolisesti eri tieteenaloja ja alan aktiivitutkijoita.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

 


Kymmenen vinkkiä metsänomistajalle

Uuden vuoden jälkeen on hyvä istahtaa alas miettimään omaa metsäomaisuutta. Kokosimme muutamia vinkkejä, joita metsänomistajan kannattaa harkita.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»


Metsäylioppilaiden kuusikauppa toimittaa joulukuuset kotiin ja kaupungille

Metsäylioppilaiden Kuusikauppiaat ovat jälleen tänä vuonna tuoneet jouluhenkeä yrityksille ja koteihin ympäri Suomea.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»


Havupuiden tuottama hiilivety yhteydessä männyn kestävyyteen juurikäävälle

Susanna Keriön väitöstutkimuksessa havaittiin, että havupuiden tuottama monoterpeeni delta-3-kareeni on yhteydessä männyn parempaan kestävyyteen juurikäävälle.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»


Hiilivetylähteiden toiminta vaihtelee oletuksia enemmän

Ilmakehän hiilivetykoostumus on tulosta päästölähteiden vaihtelusta sen sijaan että luonnolliset hiilivetylähteet toimisivat vakiovoimakkuudella kuten perinteisesti on ajateltu. Tähän tulokseen on tultu Juho Aallon väitöstutkimuksessa.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

Lokakuussa julkaistiin 21 artikkelia

Metsätieteiden laitos osallistui lokakuussa 21 artikkelin julkaisuun.  Artikkelit ilmestyivät 19 eri julkaisussa. Vuosittain laitoksen henkilökunta osallistuu satojen tieteellisten tutkimusten tekoon ja raportointiin. Linkin takaa löydät koosteen julkaisuista.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

Uusi metsätuhot -opas metsänomistajille ja alan ammattilaisille

Tunnista tuholainen! Uusi, havainnollisesti kuvitettu Antti Uotilan, Risto Kasasen ja Kari Heliövaaran laatima kirja auttaa tunnistamaan tuhot ja niiden aiheuttajat metsissämme. Teos kattaa sekä talousmetsien tuhot että monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvät tuhonaiheuttajat. Kirja antaa lisäksi hyvät perustiedot metsätuhojen taloudellisesta merkityksestä sekä tuhojen torjunnasta.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

Uusi tietokirja tutustuttaa metsään perinpohjaisesti

Lähes 100 metsäalan asiantuntijaa ovat koonneet yksien kansien sisään perustiedot, mitä jokaisen olisi hyvä tietää niin metsäluonnosta, metsänhoidosta kuin lainsäädännöstäkin. Kantaa otetaan myös ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin metsätaloudessa.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

Fuksien viikko kenttäkurssilla Hyytiälässä

Kenttäkurssit ovat oleellinen osa opetusta etenkin ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Maastossa vietetty aika mittausten, lajin tunnistusten ja kasvupaikkamäärittelyjen parissa opettaa paljon tehokkaammin asioita kuin luennoilla istuminen. Lisäksi se tarjoaa näkökulman siihen, millaisissa olosuhteissa metsiä hyödyntävissä tehtävissä tai ammateissa toimitaan.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

Metsätieteiden opiskelijoiden syksyn tärkeimmät juhlat: Hirvi- ja taimijuhlat

Syksyn pimetessä metsätieteiden opiskelijat alkavat valmistautua syyslukukauden suurimpaan juhlaan. Tumman vihreät forstiliivit kaivetaan kaapeista, ja ahkerat metsästäjät järjestävät Hyytiälässä hirvijahdin. Kyseessä on tietenkin Hirvi- ja taimijuhlat, metsäläisten perinteikkäät pidot. Tänä vuonna ne järjestettiin Agroksenmäen tunnelmallisessa holvikellarissa marraskuisessa illassa.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

Väitöstutkimus: Toimintoperusteinen kustannuslaskenta metsäteollisuudessa – tuotannon ja kustannusten mallintaminen sahauksessa, sellu- ja paperiteollisuudessa ja energiantuotannossa

Heikki Korpusen väitöskirjan tavoitteena oli tutkia ja mallintaa sahan, sellu- ja paperitehtaiden sekä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksen (CHP) tuotanto- ja kustannusrakenteita. Nämä laitokset ovat useimmiten metsäteollisuuden raakapuutoimitusten kohteina. Mallinnusmenetelmänä käytettiin toimintoperusteista kustannuslaskentaa ja laskennan tuloksia testattiin virtuaalisilla tuotantolaitoksilla suomalaisissa toimintaympäristöissä.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

Mielenkiintoinen seminaari metsäneuvonnan uusista tuulista

Metsänomistajien joukko on kirjava. Jokaisella on erilainen tausta, eri määrä metsää sekä erilaiset tavoitteet metsänomistukselle. Miten metsänomistajien erilaiset toiveet ja tavoitteet saadaan täytettyä? Muun muassa tähän kysymykseen pohditaan ratkaisua 19.11 järjestettävässä seminaarissa: New trends in forestry extension.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

Väitös: "Kansalaisten maksuhalukkuus Etelä-Suomen metsien suojelusta valintakokeella ja ehdollisen arvottamisen menetelmällä"

Emmi Haltian väitöstutkimuksen mukaan metsien hyvä ekologinen tila ja suojelu tuottavat kansalaisille hyvinvointivaikutuksia, joita voidaan mitata markkinattomien hyötyjen arvottamismenetelmillä. Näiden vaikutusten mittaaminen on arvottamismenetelmiin liittyviä haasteita ja epävarmuuksista huolimatta tärkeää, koska muuten hyvinvointivaikutuksia ei oteta riittävästi huomioon päätöksenteossa eikä luonnonvarojen käyttö ole optimaalista koko yhteiskunnan kannalta.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

Tutkimuslöydös: Lämpökäsitelty puu lahoaa sittenkin

Maaperän kosteus ja sadevesi nostavat lämpökäsitellyn puun kosteutta, joka johtaa puun lahoamiseen. Maija Kymäläisen tutkimuksissa saatiin uutta tietoa aiemmalle olettamukselle, jonka mukaan torrefioitu eli lämpökäsitelty kiinteä biopolttoaine ei lahoaisi.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

Avoin seminaari: "Ilmasto ja luonto ympärillämme"

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen metsiin? Mikä on Helsingin rooli kasvihuonepäästöissä? Mitä yhteistä on elokuvilla ja muuttuvalla ilmastolla?

Tätä ja paljon muuta on luvassa ICOS (Integrated Carbon Observation System) Suomen avoimessa seminaarissa, joka järjestetään tiistaina 27.10 klo 14 alkaen. Puhujina on muun muassa metsänhoitotieteen professori Annikki Mäkelä, akatemiantutkija Timo Vesala sekä filosofian tohtori Kimmo Ruosteenoja.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

Seminaari: Mitä biotalouden toimijat odottavat yliopistolta?

Yhteiskunta odottaa suuria biotaloudelta - mutta mitä biotalouden toimijat odottavat yliopistolta? AGFOREE tohtoriohjelma järjestää 7.10. biotalouden tutkimus- ja opetustarpeita käsittelevän seminaarin, jonka kutsuttuina puhujina ovat Ilkka Hämälä (Metsä Fibre), Eeva Hellström (Sitra) ja Leif Gustavsson (Linnaeus University, Ruotsi).

Tilaisuus on kaikille avoin!

Lue lisää »» Uutisarkisto»»

 

Metsätieteiden fuksit uutisissa

Metsätieteiden opiskeluun olennaisena osana kuuluvat Hyytiälän kenttäkurssit kiinnostavat myös mediaa.

YLE:n artikkeli aiheesta »»

Uutispätkä Areenassa (n. 4:20 kohdalla) »»

Uutisarkisto»»


Ilmastonmuutos uhkaa pohjoisten metsien terveyttä

Ennusteiden mukaan ilmasto lämpenee boreaalisella vyöhykkeellä nopeammin kuin millään muulla kasvillisuusvyöhykkeellä. Samalla metsien kasvu on esimerkiksi Suomessa lisääntynyt, mutta, kuivuuden siivittämät metsätuhot voivat tulevaisuudessa yleistyä uhaten metsien terveyttä. Kansallisia ja kansainvälisia toimia ja yhteistyötä tarvitaan metsien monimuotoisuuden, sopeutumiskyvyn ja hiilivarantojen turvaamiseksi.

Lue lisää »»Uutisarkisto»»

Väitös: Towards service-dominant thinking in the Finnish forestry service market

Suomessa puun tuottaminen teollisuuden tarpeisiin on pitkään määritellyt metsäpalvelumarkkinoita ja politiikkaa. Pienten, itsenäisten metsänomistajien ympärille on syntynyt omanlaisensa metsäpalvelumarkkina palvelemaan omistajia etenkin metsänhoidossa ja puukaupassa. Metsätilojen periytyessä entistä hajanaisemmalle omistajakunnalle myös metsäpalveluiden kysyntä on sirpaloitunut. Tämä on ollut haaste perinteisille palveluntarjoajille. Uusi metsälaki, sekä alan organisaatioita koskevan lainsäädännön uudistaminen käynnistäneet murroksen kohti aiempaa vapaampaa kilpailua.

Lue lisää »»Uutisarkisto»»

Vaikuttaako sienitautikestävyyden parantamiseksi tehty puiden geenimuuntelu niiden kasvinsyöjävuorovaikutukseen?

Siirtogeenisten puiden (GM-puut) kasvatukseen liittyy riskejä ja ympäristöongelmia. Yksi suurimmista riskeistä liittyy siirtogeenisen aineksen pleiotrooppisiin tai tahattomiin vaikutuksiin, jolloin yksi geeni voi vaikuttaa useampaan kuin yhteen fenotyypin ominaisuuteen. Siirtogeenin vaikutuksia on vaikeaa ennakoida monimutkaisessa metsäekosysteemissä kasvaviin pitkäikäisiin puihin ja niitä ravintonaan käyttäviin eläimiin (kasvinsyöjiin eli herbivoreihin).

Lue lisää »»Uutisarkisto»»

The prediction of single-tree biomass, logging recoveries and quality attributes with laser scanning techniques

Laserkeilaus on yksi lupaavimmista kaukokartoitustekniikoista, jonka avulla on mahdollista ennustaa metsävaratietoa yksittäisen puun tasolta laajoihin alueisiin. Tällä hetkellä keskustellaan paljon entistä yksityiskohtaisemmasta metsävaratiedosta ja täsmämetsätaloudesta. Tavoitteena on päästä jopa yksittäisen puun tasolle, joka mahdollistaisi esimerkiksi puunhankintaketjun entistä tehokkaamman optimoinnin. Tämän kaltainen järjestelmä vaatii kuitenkin paljon sekä metsävaratietoaineistolta että aineiston käsittelyltä.

Lue lisää »»Uutisarkisto»»

Puiden vedenkäyttö tehostuu, kun ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee

Metsätieteiden laitoksen lehtori Frank Berninger on mukana kansainvälisessä tutkijaryhmässä, joka osoitti Nature Climate Change -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa, että 1900-luvun aikana tapahtunut ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvu on saanut puut käyttämän vettä noin 20 prosenttia tehokkaammin. Kasvillisuusmallit kuitenkin paljastavat, ettei tästä seuraa veden säästöä.

Lue lisää »»Uutisarkisto»»

Tiedote hankkeesta Metsäopetus ry:n perustamiseksi

Metsämiesten Säätiön apurahalla on keväällä 2015 käynnistynyt hanke, jonka avulla selvitetään eri toimijoiden yhteinen näkemys ja tahtotila lähteä nykyistä tiiviimpään sekä koordinoidumpaan metsäopetuksen edistämistyöhön. Tavoitteena on Metsäopetus ry:n perustaminen ja yhdistyksen toiminnan käynnistäminen.

Lue lisää »»Uutisarkisto»»

 

Metsävisailijat vierailivat Metsätieteiden laitoksella

Suomen Metsäyhdistyksen koordinoiman Metsävisan pääkaupunkiseudun loppukilpailijat vierailivat Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella. Mielenkiintoa herättävissä työpajoissa he perehtyivät tutkijoiden, tohtorikoulutettavien ja yliopistolehtoreiden johdolla laserkeilauksen, trooppisten metsien ja fotosynteesin tutkimukseen, metsän hyönteis- ja riistaeläintutkimukseen sekä metsästä saataviin tuotteisiin.

Lue lisää »»Uutisarkisto»»

 

Ojitettu korpi palautuu suoksi

Korven ennallistuminen etenee onnistuneen ojien tukkimisen jälkeen vauhdilla. Liisa Maanaviljan väitöskirjatutkimus mittaa korpiekosysteemin rakenteen ja toiminnan palautumista ja palautumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Lue lisää »»Uutisarkisto»»

 

Majavat ovat luonnon insinöörejä

Majavista on moneksi – ne puuhailevat esimerkiksi vesistöjen ja eri aineiden kierron lisäksi ekosysteemin kanssa. Niiden räjähdysmäinen kasvu Suomen luonnossa on korostanut tutkimuksen tärkeyttä.

Lue lisää »»Uutisarkisto»»

Ensimmäiset valtakunnalliset metsäopetuksen kevätpäivät järjestetään 1.-2. 6. 2015 Helsingissä.

Metsäopetuksen valtakunnalliset Kevätpäivät tarjoavat ajankohtaista tietoa kaikille metsäopetuksen ammattilaisille eri oppilaitosasteilla. Sisältönä mm. metsäopetus digitaalisissa oppimisympäristöissä, metsäopetuksen ja työelämäyhteistyön kehittäminen sekä Metsäopetus ry:n käynnistämisen työpaja.

Lue lisää »»Uutisarkisto»»

Boreaaliset kosteikot sorsien lisääntymisympäristöinä

Suurin osa maailman makeasta vedestä on boreaalisilla kosteikoilla. Nämä kosteikot ovat myös monien sorsien tärkeimpiä lisääntymisympäristöjä. Sorsat pesivät boreaalisella alueella kuitenkin niin harvassa, että alueen merkitystä ei ole täysin ymmärretty kuin vasta hiljattain. Sorsien pesimäympäristön valinta ja lisääntymismenestykseen vaikuttavat tekijät alueella tunnetaan vielä puutteellisesti.

Lue lisää »»Uutisarkisto»»

Boreaalisen metsän lehtialaindeksin ja sen sitoman fotosynteettisesti aktiivisen säteilyn arviointi

Optiset kaukokartoitusmenetelmät ovat yleistyneet ympäristön seurannassa nopealla tahdilla vuoden 2000 jälkeen. Nykyisin koko maapallon kattavia karttoja, jotka kuvaavat esimerkiksi kasvillisuuden terveydentilaa tai perustuotantoa, voidaan tuottaa viikoittain. Tällä hetkellä optisten kaukokartoitusmenetelmien kehitystyötä rajoittaa maastoaineistojen puute.

Lue lisää »» Uutisarkisto»»