Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Fakultetskansli

PB 64 (Gustaf Hällströms gata 2a)
00014 Helsingfors universitet
sci-info(at)helsinki.fi

Öppet mån–fre klo 10–15.

Fredag 27 November, kansliet är oppet 12–15.

Kansliet är stängt 21 December–6 Januari. Från 7 januari, studieärenden är öppet mån-tors 11–15.

Kontaktuppgifter »

Utbildningsprogram och huvudämnen

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har följande utbildningsprogram:

Utbildningsprogrammet för de fysikaliska vetenskaperna

 • fysik
 • geofysik
 • meteorologi
 • teoretisk fysik
 • astronomi

Utbildningsprogrammet för geologi

 • geologi

Utbildningsprogrammet för kemi

 • kemi

Utbildningsprogrammet för geografi

 • geografi
 • regionvetenskap

Utbildningsprogrammet för matematik

 • matematik

Utbildningsprogrammet för statistik

 • statistik

Utbildningsprogrammet för datavetenskap

 • datavetenskap

Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan man avlägga ämneslärarexamen i matematik, fysik, kemi och geografi. Man kan också avlägga grund- och ämnesstudierna i datavetenskap som krävs för ämneslärare i datateknik.

Examensfordringarna för de olika utbildningsprogrammen finns i studiehandboken.