Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Fakultetskansli

PB 44 (Jyränkövägen 2)
00014 Helsingfors universitet
sci-info(at)helsinki.fi

Öppet mån–fre klo 10–15.

Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens studiebyrå betjänar i entréhallen i Physicum (Gustav Hällströms gata 2A) 25–26.8 kl. 8.30–15 
samt 27.8. kl. 8.30–12.

OBS. Fakultetskansli flyttar till Physicum (Gustaf Hällström gata 2) i oktober 2014.

Kontaktuppgifter »

Utbildningsprogram och huvudämnen

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har följande utbildningsprogram:

Utbildningsprogrammet för de fysikaliska vetenskaperna

 • fysik
 • geofysik
 • meteorologi
 • teoretisk fysik
 • astronomi

Utbildningsprogrammet för geologi

 • geologi

Utbildningsprogrammet för kemi

 • kemi

Utbildningsprogrammet för geografi

 • geografi
 • regionvetenskap

Utbildningsprogrammet för matematik

 • matematik

Utbildningsprogrammet för statistik

 • statistik

Utbildningsprogrammet för datavetenskap

 • datavetenskap

Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan man avlägga ämneslärarexamen i matematik, fysik, kemi och geografi. Man kan också avlägga grund- och ämnesstudierna i datavetenskap som krävs för ämneslärare i datateknik.

Examensfordringarna för de olika utbildningsprogrammen finns i studiehandboken.