Mainari-henkilöhakemisto

HY-Mainari (www.helsinki.fi/mainari/) on Helsingin yliopiston henkilöhakemisto, johon on yhdistetty käyttölupa- ja puhelinluettelotietoja.

Virheellisten tietojen korjaus

Kukin yksikkö toimittaa ja tarkistaa yhteystiedot tietokantaan säännöllisesti ja vastaa yhteystietojensa oikeellisuudesta. Jokainen pystyy myös henkilökohtaisesti vaikuttamaan omien tietojensa oikeellisuuteen.

HY-Mainarin verkkoluettelo päivittyy öisin, joten tehdyt muutokset näkyvät vuorokauden viiveellä.

Nimen ja sähköpostiosoitteen muuttaminen

Henkilökunnan jäsenen nimenmuutos käyttöluvan tietoihin tehdään henkilön ilmoituksesta. Ilmoitus tehdään joko sähköpostilla (helpdesk@helsinki.fi) tai vierailemalla käyttölupapisteessä. Jos nimenmuutos tehdään käyttölupapisteen kautta täytyy muuttuneesta nimestä esittää virallinen dokumentti. Koska Mainarin tiedot ovat yhdistelmä käyttölupatietokannan ja puhelinluettelon tietoja, olisi suotavaa, että nimien kirjoitusasu olisi yhtenäinen molemmissa lähteissä. Muistathan ilmoittaa nimenmuutoksesta myös puhelinluetteloon.

Opiskelijan täytyy tehdä nimenmuutos ensin opintoneuvontaan, joka tekee muutoksen opiskelijarekisteriin. Opiskelijarekisteristä tiedot eivät kuitenkaan siirry automaattisesti käyttölupatietoihin, vaan henkilön on ilmoitettava muutoksesta sähköpostilla (helpdesk@helsinki.fi), tai vierailemalla käyttölupapisteessä.

Sähköpostiosoite: Hakemistotietojen sähköpostitiedosta käy ilmi käyttöluvan myöntämisen yhteydessä annettu postinimiosoite (Etunimi.Sukunimi@helsinki.fi -muotoinen osoite). Nimenmuutoksen yhteydessä sähköpostiosoite voidaan haluttaessa päivittää uutta nimeä vastaavaksi.

Virheellinen kotisivu, yksikkö tai suhde yliopistoon

Kotisivu, suhde yliopistoon (opiskelija vai henkilökuntaa) ja tieto yksiköstä poimitaan Mainariin käyttölupatietokannasta. Käyttäjä pystyy omilla toimillaan vaikuttamaan moniin tietoihin. Omia käyttölupatietoja voi tarkistaa verkossa.

Kotisivu: Kotisivun (kotisivu: http://kotisivukone.helsinki.fi/~tunnus) saa julkaistua henkilöstöhakemistossa ilmoittamalla osoitteen verkkolomakkeella. Lisätietoja kotisivun julkaisusta.

Yksikkö: Käyttäjä voi pyytää itse muutosta yksikkötietoihin helpdeskistä (helpdesk@helsinki.fi) mikäli uusi organisaatioyksikkö näkyy palvelussuhdetiedoissa.

Opiskelija vai henkilökuntaa: Yliopistoon ensi kertaa kirjoittautuneille läsnä oleville opiskelijoille varataan kirjoittautumisen yhteydessä käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite opiskelijarekisteristä saatujen tietojen perusteella. Vaikka opiskelija siirtyisi myöhemmin henkilökuntaan, hakemistotiedot saattavat edelleen viitata opiskelijatietoihin. Asianomainen voi pyytää helpdeskiä (helpdesk@helsinki.fi) muuttamaan yksikkötietonsa yliopiston käyttölupatietokantaan. Mikäli opiskelijalla on puhelinnumero, tästä on ilmoitettava erikseen puhelinkeskukseen.

Virheellinen puhelinnumero ja nimike/toimi

Puhelinluettelosta kirjataan Mainariin puhelinnumero, nimike, katuosoite ja postiosoite. Mikäli hakemistosta puuttuu puhelinnumero tai hakemistossa on virheellisiä tietoja (esim. nimeke tai toimi), ilmoitetaan oikeat tiedot puhelinkeskukseen muutoslomakkeella tai kootusti yksikkötulosteella. Lisätietoja puhelinluettelotietojen korjaamisesta.

Jos puhelinluettelossa ei ole puhelinnumeroa tai sitä ei voida yhdistää käyttäjätunnukseen, otetaan puhelinnumeroksi käyttölupatietokannasta työpuhelin-tietokenttä, mikäli sellainen on täytetty. Tätä tietoa voi itse korjata lupatiedot-lomakkeella. Numero voidaan antaa muodossa: +358-suunta-puhelinnumero. Kentän mahdollinen muutos näkyy hakemistossa seuraavana yönä.

Julkaisulupa

Opiskelija pystyy estämään tietojensa näkymisen hakemistossa lisäämällä julkaisukiellon lupatietoihinsa. Muutos astuu voimaan seuraavana yönä.


[Pääsivu]