Yhteistyötahot

ohra

Laitoksen toiminta tähtää maatalouden näkökulmasta tarpeellisen perustutkimuksen vahvistamiseen sekä perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen yhtymäkohtien lisäämiseen. Laitos on monitieteinen. Ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvä tutkimus on laitokselle tärkeää ja yhdistää sen eri tutkimusaloja. Tutkimuksen tasoa ja laajuutta vahvistetaan edelleen verkottumalla niin kotimaassa kuin ulkomaille.

Laitoksen yhteiskuntasuhteiden kehittämisen tukena toimii 2014 - 2017 maataloustieteiden neuvottelukunta.

Tärkeimmät yhteistyökumppanit

Agroteknologia
Agroteknologian tutkimusala painottuu tuotantomenetelmien, mallintamisen, automaatio- ja mittaustekniikan, bioenergian, ympäristöteknologian ja hygienian suuntaan. Tutkimusala kuuluu (vuodesta 2005) Agroteknologiaverkostoon. Muina osapuolina tässä sopimuksessa ovat Luonnonvarakeskuksen (Luke) maatalousteknologian tutkimus, Työtehoseuran maatalousosasto ja Teknologiateollisuus ry:n Maatalouskoneet toimialaryhmä. Lisäksi agroteknologian tutkimusala on tehnyt vuonna 2003 erillisen yhteistyösopimuksen Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa, jossa on sovittu muun muassa laitteiden ja mahdollisten tilojen yhteisestä hankinnasta, keskinäisestä vuokrauksesta sekä laitoksen ulkopuolisen tuntiopetuksen järjestämisestä. Työtehoseuran maatalousosaston kanssa tavoitellaan vastaavanlaista yhteistyösopimusta. Varsin uutena tutkimusalueena on maatalouden systeemimallinnuksen tutkimus, jossa tehdään läheistä yhteistyötä esimerkiksi Aalto-yliopiston ja ulkomaisten yliopistojen kanssa.

Kasvintuotantotieteet ja biotekniikka
Kasvintuotantotieteiden ja biotekniikan tutkimusalalla on Viikin kampuksella runsaasti tutkimusyhteistyötä. Osa kasvintuotantotieteiden ja biotekniikan tutkimuksesta kuuluu Suomen Akatemian rahoittamiin huippuyksikköihin (Center of Excellence in Plant Signal Research ja Center of Excellence in Metapopulation Research). Kasvintuotantotieteiden ja biotekniikan tutkimusalalla tehdään tiiviisti yhteistyötä myös monien kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen sekä esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen (Luke), VTT:n, SYKEn ja Eviran kanssa. Tutkimusalalta johdetaan Pohjois-Pohjanmaan siemenperunatutkimusohjelmaa ja koordinoidaan 10 Itämeren ympärysmaata käsittävää perunan maltokaarivirus-tutkimusohjelmaa. Tutkimusalalta koordinoidaan myös FinLTSER -verkostoon kuuluvaa pitkäaikaisen sosioekologisen ekosysteemitutkimuksen (LTSER) LAWA-tutkimuskonsortiota, jossa yhteistyötahot ovat muun muassa Luonnonvarakeskus, SYKE, Uudenmaan ympäristökeskus, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys. Tutkimusala toimii sovitulla tavalla yhteistyössä myös metsätieteiden laitoksen kanssa metsäpatologian ja metsäjalostuksen tutkimuksessa.

Kotieläintiede ja biotekniikka
Kotieläintieteen ja biotekniikan tutkimusalan yhteistyökumppaneita ovat alan yritykset (Valio Oy, Rehuraisio Oy, Kemira Oyj), neuvontajärjestöt, Luonnonvarakeskuksen (Luke) biotekniikka- ja elintarviketutkimus, HY:n matematiikan ja tilastotieteenlaitos sekä Faba Palvelu yhdessä Viking Geneticsin kanssa. Luonnonvarakeskuksen kanssa on käynnissä yhteistyö muun muassa KarjaKompassi- tutkimus- ja kehityshankeen kautta, joka tähtää uuteen valtakunnalliseen nautojen ruokinnan ja tuotannonsuunnittelun ohjelmistoon. Yksimahaisten eläinten ravitsemus- ja jalostustutkimuksia tehdään myös yhteistyönä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Kalojen valintajalostuksen ja lohikalojen monimuotoisuuden tutkimusprojekti jatkuu yhteistyönä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Projektissa hyödynnetään Luonnonvarakeskuksen kanssa varustettua yhteiskäyttöistä DNA-laboratoriota. Kotieläinten käyttäytymistutkimusta ja laboratorioyhteistyötä tehdään yhdessä HY:n kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitoksen kanssa. Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitoksen ja HY:n orgaanisen kemian laboratorion kanssa tehdään yhteistyötä kasviestrogeenitutkimuksessa. Tutkimusala on mukana kansainvälisessä nautojen arvosteluyhteistyössä Ruotsin maatalousyliopiston kotieläingenetiikan laitoksen rahoittaman ja INTERBULLin toteuttaman hankkeen välityksellä. Jalostusarvosteluyhteistyötä tehdään myös Pohjoismaisen jalostusarvosteluyhdistyksen (NAV) kanssa. Kotieläinten jalostustieteen ala osallistuu jatko-opiskelijoiden vaihtoon European Research Education Program in Animal Breeding -ohjelmassa.