Kysy asiantuntijalta

opiskelijat

AGROTEKNOLOGIA

   
Laura Alakukku, laitoksen varajohtaja (YVV)
  Professori, maatalouden ympäristöteknologia
  02941 58682
  laura.alakukku (at) helsinki.fi
 

maaperäteknologia, maan muokkaus ja tiivistyminen, maatalouden ympäristöteknologia

 

   
Mikko Hautala
  Yliopistonlehtori, fysiikka
  02941 58487
  mikko.hautala (at) helsinki.fi
  mallinnus ja mittaus maataloudessa

 

   
Hanna-Riitta Kymäläinen
  Yliopistonlehtori, maatalouden ympäristöteknologia
  02941 58296
  hanna-riitta.kymalainen (at) helsinki.fi
  Quality, food safety, production hygiene, post-harvest processing of vegetables, process water, agro fibres, well-being in agriculture

 

   
Hannu Mikkola
  Yliopistonlehtori, maatalouden energiatekniikka
  02941 58496
  hannu.j.mikkola (at) helsinki.fi
  bioenergia, uusiutuva energia, energiatehokkuus

 

   
Timo Oksanen
  Yliopistonlehtori, maatalousteknologia
  02941 58502
  timo.t.oksanen (at) helsinki.fi
  traktorit ja peltotyökoneet, konetekniikka, automaatio, robotiikka, säätötekniikka, mekatroniikka, sulautetut järjestelmät

 

   
Mikko Hakojärvi
  Tutukijatohtori
  02941 58481
  mikko.hakojarvi (at) helsinki.fi
   
   
Risto Kuisma
  Tutkijatohtori
  02941 58506
  risto.kuisma (at) helsinki.fi
 

Pintojen fysikaalinen karakterisointi, hygienia, puhtausteknologia

 

KOTIELÄINTIEDE JA -BIOTEKNIIKKA

   
Kari Elo
  Yliopistonlehtori, kotieläinbiotekniikka
  02941 58544
  kari.elo (at) helsinki.fi
  DNA-analytiikka, geenitoiminta, genomiikka

 

   
Anni Halmemies-Beauchet-Filleau
  Tutkijatohtori, kotieläinten ravitsemustiede
  02941
  anni.halmemies (at) helsinki.fi
 

 

   
Seija Jaakkola
  Yliopistonlehtori, kotieläinten ravitsemustiede
  02941 58543
  seija.jaakkola (at) helsinki.fi
 

rehujen säilöntä, lypsylehmien ruokinta

 

   
Jarmo Juga
  Yliopistonlehtori, kotieläinten jalostustiede
  02941 58552
  jarmo.juga (at) helsinki.fi
  Jalostusohjelmat, naudan jalostus, kestävä kotieläintuotanto

 

   
Tuomo Kokkonen
  Yliopistonlehtori, kotieläinten ravitsemustiede
  02941 58561
  tuomo.kokkonen (at) helsinki.fi
 

lypsylehmien aineenvaihdunta ja sen säätely

 

   
Asko Mäki-Tanila
  professori, kotieläinten jalostustiede
  02941 58550
  asko.maki-tanila (at) helsinki.fi
   

 

   
Pekka Uimari
  professori, kotieläinten jalostustiede, kotieläinbiotekniikka
  02941 59510
  pekka.uimari (at) helsinki.fi
   

 

   
Jarmo Valaja
  professori, kotieläinten ravitsemustiede
  02941 40913
  jarmo.valaja (at) helsinki.fi
   

 

   
Aila Vanhatalo, laitoksen varajohtaja (tutkimus)
  Professori, kotieläinten ravitsemustiede
  02941 191 58560 / 050-4381187
  aila.vanhatalo (at) helsinki.fi
  märehtijöiden ravitsemus, ravitsemusfysiologia, eläintuotteiden laatu, palkokasvit lypsylehmien ruokinnassa

 

KASVINTUOTANTOTIETEET JA -BIOTEKNIIKKA

   
Paula Elomaa
  Professori, puutarhatiede, kasvibiotekniikka
  02941 58431
  paula.elomaa (at) helsinki.fi
 

gerberan kukinnon kehitysbiologia ja sekundäärimetabolia, puutarhakasvien lajiketunnistus, mansikan kukinnan säätely

 

   
Asko Hannukkala
  Yliopistonlehtori, kasvipatologia
  02941 58430 / 050-4150393
  asko.hannukkala (at) helsinki.fi
   
   
Juha Helenius
  Professori, agroekologia
  02941 58332 / 040-8493025
  juha.helenius (at) helsinki.fi
 

maatalouden ekologinen kestävyys, ruokajärjestelmien ekotehokkuus, ruokaturvan agroekologia, biologinen monimuotoisuus viljely-ympäristöissä, ekosysteeemipalvelut maataloudessa, biohiili

   
Iryna Herzon
  Dosentti, yliopistonlehtori, agroekologia
 
040 5330946
  iryna.herzon (at) helsinki.fi
   

 

   
Heikki Hokkanen
  Professori, maatalouseläintiede
  02941 58371 / 050-5968723
  heikki.hokkanen (at) helsinki.fi
 

biologinen tuholaistorjunta, integroitu kasvinsuojelu, kasvien ja hyönteisten vuorovaikutukset, ekosysteemipalvelut,  kasvien bioaktiivisten aineitten kasvinsuojelusovellukset

 

   
Timo Hytönen
  Apulaisprofessori, molekulaarinen ja translationaalinen kasvibiologia
  02941 58699
  timo.hytonen (at) helsinki.fi
  mansikka, Rosaceae, kukinta, kasvukierto, ilmastollinen sopeutuminen, geneettinen säätely, geenimerkit

 

   
Johanna Kolehmainen
  Konservaattori, kasvitiede
  02941 58718
  johanna.kolehmainen (at) helsinki.fi
   

 

   
Helena Korpelainen, professori, laitoksen johtaja
  Yliopistonlehtori, kasvinjalostus
  02941 58383 / 050-4150383
  helena.korpelainen (at) helsinki.fi
  geenivarat, geenimerkit, vieraslajit, geneettinen sopeutuminen, biodiversiteetti

 

   
Leena Lindén
  Yliopistonlehtori, puutarhatiede
  02941 58337 / 050-4150378
  leena.linden (at) helsinki.fi
 

puutarhakasvit, viherala, taimistotuotanto

 

   
Pirjo Mäkelä
  Professori, kasvinviljelytiede
  02941 58358 / 040-8275501
  pirjo.makela (at) helsinki.fi
 

sadonmuodostus, stressinkestävyys, viljelymenetelmät

 

   
Pauliina Palonen
  Yliopistonlehtori, puutarhatiede
  02941 58333 / 050-4150377
  pauliina.palonen (at) helsinki.fi
  hedelmä- ja marjatuotanto, vadelma, mesimarja, satofysiologia

 

   
Minna Pirhonen
  Yliopistonlehtori, kasvipatologia
  02941 59621
  minna.pirhonen (at) helsinki.fi
  kasvien bakteeritaudit, virulenssimekanismit, taudinaiheuttajien tunnistus ja diagnostiikka

 

   
Tomas Roslin
  Yliopistotutkija, agroekologia
  02941 57659 / 040-8653611
  tomas.roslin (at) helsinki.fi
 

biologinen monimuotoisuus, hyönteisten kannanvaihtelut, kasvien ja hyönteisten vuorovaikutukset, lantakuoriaiset

 

   
Mervi Seppänen, laitoksen varajohtaja (opetus)
  Yliopistonlehtori, kasvinviljelytiede
  02941 58356 / 050-4150381
  mervi.seppanen (at) helsinki.fi
  forage grasses: yield formation, vernalization, day length responses, flowering, winter hardiness, growth cessation.  selenium: cycling, fertilization, uptake and utilization efficiency, Se-compounds

 

   
Fred Stoddard
  Yliopistonlehtori, kasvinviljelytiede
  02941 58342 / 050-4150379
  frederick.stoddard (at) helsinki.fi
  Palkokasvit, härkäpapu, palkokasvien jalostus ja laatu, palkokasvien viljely ja ympäristövaikutukset, kestävä vuoroviljely

 

   
Teemu Teeri
  Professori, kasvin- ja metsänjalostus, kasvibiotekniikka
  02941 58380 / 050-5481787
  teemu.teeri (at) helsinki.fi
 

gerberan kukinnon kehitysbiologia ja sekundäärimetabolia, kasvien monimutoisuus urbaanissa ympäristössä

 

   
Jari Valkonen
  Professori, kasvipatologia
  02941 58387 / 040-7432479
  jari.valkonen (at) helsinki.fi
  kasvitaudit, kasvien virukset, taudinkestävyys, biotekniikka, tutkijankoulutus, kehitysmaiden maatalous

 

   
Kristiina Himanen
  Akatemiatutkija, tutkijatohtori, kasvibiotekniikka
  02941 58598
  kristiina.himanen (at) helsinki.fi
   

 

   
Anna Kärkönen
  Akatemiatutkija, tutkijatohtori, kasvibiotekniikka, kasvinjalostus
  02941 57662
  anna.karkonen (at) helsinki.fi
  puunkehitys, ligniinisynteesi, soluseinä, kasvisolukkoviljelmät, happiradikaalit

 

   
Minna Rajamäki
  Tutkijatohtori, kasvipatologia
  02941 58576
  minna.rajamaki (at) helsinki.fi
   

 

   
Tuomas Toivainen
  Tutkijatohtori
  050-4488857, 58757
  tuomas.toivainen (at) helsinki.fi
 

 

 

VIIKIN OPETUS- JA TUTKIMUSTILA

   
Miika Kahelin
  Johtaja
  02941 58528 / 050-3234476
  miika.kahelin (at) helsinki.fi
 

Viikin opetus- ja tutkimustila, Muddusjärven opetus- ja tutkimustila

 

Yleistajuisia tiedeartikkeleita

  • Maaseudun tiede / Juttuarkisto (etsi vapaatekstin, tekijän tai aiheen mukaan)
  • Maaseudun tiede 4 (20.12.2010) (sisältää useita laitoksen tutkijoiden kirjoittamia yleistajuisia artikkeleita)

Laitoksen tutkijoiden uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä