Yhteiskunnallinen vuorovaikutus (YVV)

Opiskelijoita

Maataloustieteiden laitoksen tehtävä on maa- ja puutarhatalouden kasvintuotantoa, kotieläintuotantoa sekä näiden teknologiaa koskeva tieteellinen tutkimus sekä siihen perustuva ylin opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen (YVV). Laitoksen tutkimus nojaa biologian ja luonnontieteiden tiedeperustaan, ja on yhteiskunnallisen relevanssin edellyttämällä tavalla ajankohtaista ja monitieteistä. Laitoksesta työelämään siirtyvät, laadukkaan tutkinnon saaneet maataloustieteiden asiantuntijat ovat laitoksen arvokkain anti yhteiskunnalle ja kansainväliselle yhteisölle.

Keskeiset yhteiskunnalliset tekijät ja tehtävät
Maatalous on ruokaturvan perusta. Tulevien vuosikymmenten maataloustutkimusta tulee leimaamaan samanaikaisesti vaatimus ruoan riittävyydestä kasvavalle väestölle sekä huoli globaalimuutoksen, kuten ilmastonmuutoksen, ympäristön kuormittumisen, luonnonvarojen riittävyyden, energiapulan ja dieettien muutoksen, asettamista haasteista ruoan tuotannon ja kulutuksen järjestelmän kestävyydelle.

Laitos sitoutuu edistämään tutkimuksen, opetuksen ja muun toiminnan kautta yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, ihmisten hyvinvointia ja oppimista sekä ihmisen ja luonnon tervettä vuorovaikutusta. Laitoksella on valtakunnallinen vastuu omilla koulutusaloillaan. Laitos tarjoaa ajankohtaisissa kysymyksissä monitieteisen tutkimus- ja opetusyhteisönsä ongelmanratkaisuvalmiuden yhteiskunnan käyttöön ja pitää huolta sen vastuulla olevien alojen työelämän osaamisesta tuottamalla uutta tutkimustietoa yhteiskunnan, kansallisen innovaatiojärjestelmän ja kansainvälisen tiedeyhteisön tarpeisiin. Lisäksi laitos huolehtii siitä, että se tunnistaa tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset tarpeet myös niiden muuttuessa, niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Laitoksen yhteiskuntasuhteiden kehittämisen tukena toimii kaudella 1.5.2014 - 31.12.2017 maataloustieteiden neuvottelukunta.

Esimerkkejä YVV-toiminnasta

  • Osallistuminen yhteiskunnallista kehitystä koskevaan julkiseen keskusteluun ja tutkimustulosten popularisoimiseen kansalaisille (televisio, radio, lehdistö, tieteelliset seurat, kansantajuiset esitelmät).
  • Yhteistyö avoimen yliopiston, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelujen (HY+) sekä Ruralia-instituutin  kanssa (aikuis- ja täydennyskoulutus).
  • Osallistuminen Euroopan unionin puiteohjelmahankkeisiin ja ulkoasiainministeriön, EU:n sekä muiden kotimaisten ja kansainvälisten tahojen rahoittamaan kehitys(maa)tutkimukseen.
  • Tärkeimpiä YVV-yhteistyökumppaneita valtiohallinnossa ovat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja ulkoasiainministeriö sekä sektoritutkimuksessa Luonnonvarakeskus (Luke), Evira (Elintarvikkeiden turvallisuusvirasto), SYKE (Suomen ympäristökeskus), VTT (Valtion teknillinen tutkimuskeskus) ja alueelliset ympäristökeskukset. Yhteistyökumppaneita on myös alan yrityksissä (Valio Oy, Rehuraisio Oy, Kemira Oyj).
  • Yhteistyö NOVA-yliopistoverkon (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network), VITRIn (Viikki Tropical Resources Institute) ja RakeDEVEnet:n  (kampuksen kehitysmaatutkimuksen ja -opetuksen suunnittelu- ja kehittämishanke) sekä Kenian tutkimusaseman kanssa. Osallistuminen Itämeren tutkimukseen.
  • Osallistuminen tiedekunnan ja yliopiston neuvottelukuntatyöskentelyyn, alumni-toimintaan ja varainhankintaan.

Laitoksen sidosryhmäesite. sidosryhma