Yhteystiedot

Maataloustieteiden laitos
Viikin opetus- ja tutkimustila
Koetilantie 5 (PL 28)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 58528

Viikin opetus- ja tutkimustila - Etusivu

Viikin opetus- ja tutkimustila

Viikin opetus- ja tutkimustila on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan alainen yksikkö. Tila kuuluu myös HiLIFEn infrastruktuureihin.

Viikin opetus- ja tutkimustila sijaitsee Helsingin kaupungissa Viikin kampuksella.

Tila tarjoaa yliopiston tutkijoille ja opettajille toimivan modernin maatilan, jota voidaan käyttää tutkimuksessa ja opetuksessa. Tila on perustoiminnoiltaan normaali maidontuotantotila, jonka 157 ha peltoalasta puolet on laidunmaana ja niittonurmina, lopuilla viljellään leipä- ja rehuviljaa sekä öljykasveja. Peltoalasta 10-20 ha on valjastettu vuosittain kasvintuotannon tutkimuksen koekenttäalueiksi. Lypsykarjan pääosa mudostuu Ayshire rotuisista lehmistä, karjan joukossa on myös muutamia muita nautarotuja, kuten Holstein, Suomenkarja, Jersey ja Swiss Brown. Karjan kokonaismäärä on hiehot ja vasikat mukaanlukien n. 130 eläintä.Tilan navetta on remontoitu v 2006 moderniksi tutkimusnavetaksi, jossa valtaosa eläimistä on robottilypsyssä 46 lehmäpaikan makuuparsipihatossa. Yksilöllisiä tutkimuksia varten navetassa on 12 parsipaikan putkilypsyssä oleva osasto. Koko karja on mukana erilaisissa kotieläintuotannon kokeissa. 42 ha metsämaa muodostuu puisto- ja Arboretum alueista, joita hyödynnetään metsäopetuksen ja -tutkimuksen havaintoalueina. Tilalla vierailee vuosittain lähes 1000 maatalousopetuksesta ja tukimuksesta kiinnostunutta vierailijaa kotimaasta ja ulkomailta.

Navetan alakerrassa toimii Helsingin yliopiston koe-eläinkeskuksen yksikkö.

Tilalla on töissä noin 6 vakituisesti palkattua työntekijää, minkä lisäksi tilalla työskentelee vuosittain harjoittelijoina 5-10 maa- ja metsätalouden sekä eläinlääketieteen opiskelijaa. Harjoittelijoiden lisäksi sadat opiskelijat käyvät tekemässä tillalla opintoihinsa liittyviä käytännön demonstaraatioita ja harjoitustöitä.