MAAT-laitoksen vastuulla olevat yhteiset opintojaksot ja opintokokonaisuudet sekä perusopetus 2016-2017

opiskelijoita

Yhteiset opintojaksot

MAAT-laitoksen vastuulla ovat seuraavat tiedekunnan yhteiset opintojaksot:

  • 82245 Bioenergiaketjut (Y92), 3-5 op
  • 812054 Vastuullisuus ruoan tuotannon ja kulutuksen järjestelmässä (ent. Elintarvikeketju) (Y150), 2 op
  • 81801 Maatalousharjoittelu (MAAT200), 3 op
  • 529383 Biotekniikka - Molekyylibiologian sovelluksia (MOLE130) (ent. Biotekniikka I, BIOT100), 3 op (yhteinen Biotieteiden, EYT ja METSÄ laitoksien kanssa )
  • 85059 Biotekniikka II - Keksintöjen kaupallistaminen (BIOT300), 3 op (yhteinen EYT ja METSÄ laitoksien kanssa)
  • 850012 Geenitekniikan lyhyet harjoitustyöt (BIOT201), 3 op (yhteinen EYT ja METSÄ laitoksien kanssa)
  • 850053 Geenitekniikan pitkät harjoitustyöt (BIOT202), 5 op (yhteinen EYT ja METSÄ laitoksien kanssa)

Yhteiset opintokokonaisuudet

MAAT-laitoksen vastuulla ovat seuraavat tiedekunnan yhteiset opintokokonaisuudet:

Yhteinen perusopetus ja yhteiset pääaineet

MAAT-laitoksen vastuulla oleva tiedekunnan yhteinen perusopetus ja yhteiset pääaineet:

Lisätietoa yhteisestä opetuksesta tiedekunnan verkkosivuilta yhteiset opinnot ja opintokokonaisuudet