Luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous (LUOMU)

Opiskelijat

Ajankohtaista Luomu-opetuksessa:

 • HUOM! Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden opetus muuttuu MAAT-laitoksen opintuudistuksen myötä syyslukukaudesta 2015 lähtien. Esimerkiksi seuraavia kursseja ei enää luennoida:
  • Y150 Elintarvikeketju-kurssi, 2 op (suoritus tenttimällä xx.xx. asti)
  • KTT201 Agroekologia, 5 op (suoritus tenttimällä xx.xx. asti tai korvaava kurssi)
  • KTT305 Luonnonmukainen kasvintuotanto, 5 op (suoritus tenttimällä xx.xx. asti tai korvaava kurssi)
  • KEL160 Terve ja hyvinvoiva kotieläin, hyvinvointiosio 3 op (suoritus tenttimällä xx.xx. asti)
  • EYT300 Luomu elintarviketieteiden näkökulmasta, 3-5 op (suoritus tenttimällä xx.xx. asti)

  Edellämainittujen kurssien sisällyttäminen sivuaineeseen on kuitenkin yhä mahdollista, mikäli nämä on suoritettu. Tarvittaessa opinnot voidaan korvata uusilla vastaavilla kursseilla tai muilla valinnaisilla kokonaisuuteen sopivilla kurssseilla sopimuksen mukaan.

 • Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden projektitöissä syksyllä 2012 ratkottiin luomutuotannon haasteita. Opiskelijat työskentelivät viidessä projektissa, joiden aiheet saatiin luomualan yrityksiltä, luomuneuvojilta ja tutkimushankkeista. Projektien tuloksia esiteltiin avoimessa seminaarissa.  Alla projektiaiheet, tekijät ja linkki loppuraporttiin niiden ryhmien osalta, jotka ovat antaneet luvan raportin julkaisemiseen verkossa.
 • Agronomiopintoihin sisällytetty luomun peruskurssi MAAT201/LUOMU101 Johdanto luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen täyttää maatalouden ympäristötuen luonnonmukaisen tuotannon sopimuksen edellyttämän viljelijän koulutusvaatimuksen.

Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden (LUOMU) sivuainekokonaisuus, 25 op

Luonnonmukainen tuotanto eli luomutuotanto on kansainvälisesti tunnettu, ns. tavanomaiselle tuotannolle vaihtoehtoinen, tapa tuottaa maataloustuotteita sekä jalostaa niistä elintarvikkeita. Luomuna voidaan tuottaa myös muita maataloustuotteita kuin elintarvikkeiden raaka-aineita, esim. kuituja. Euroopan unionin jäsenmaissa harjoitettavaa luomutuotantoa säätelee yhteisön asetus. Luomutuotantoketjuja valvotaan, ja tuotteet saavat luomu-sertifikaatin. Luomun osuus maataloustuotannosta on noin 10 %. Elintarvikeketjun kannalta luomu­tuotan­non ja markkinoinnin edistäminen on haasteellista, koska kyse ei ole valtavirran tuotannosta. Luomutuotannon, -markkinoiden ja –kulutuksen kysymyksiin liittyy monia ajankohtaisia tutkimusaiheita.

Perusopinto­kokonaisuus on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka haluavat tutkimustiedon valossa perehtyä luomu-alaan. Hän ymmärtää alkutuotannon ekologisen perustan ja tuntee tuotantotavan ominaispiirteet kasvin- ja kotieläintuotannossa. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee luomun kehittämistarpeita ja erityisesti omalta alaltaan luomun tutkimuskysymyksiä ja uusimpia tutkimustuloksia.

Yleisissä LUOMU-opintokokonaisuutta koskevissa kysymyksissä ota yhteys opintotoimistoon , C-talo, huone 131, puh. 02941 58355, email: maat-opintoasiat(at)helsinki.fi (Maataloustieteiden laitos)

Vastuuprofessori
Helenius, Juha, agroekologian professori, vastaanotto sopimuksen mukaan, C-talo, huone 221, puh. 02941 58332, email: juha.helenius@helsinki.fi (Maataloustieteiden laitos)

Opintokokonaisuuden hyväksyntä
Opintokokonaisuuden rekisteröintilomake ja opintosuoritusote toimitetaan C-talon opintotoimistoon (Latokartanonkaari 5, PL 27, huone 131). Tarvittaessa kysy lisää: maat-opintoasiat(at)helsinki.fi

Opintokokonaisuuden rekisteröinti
Kankkunen, Pirkko, opintosihteeri, C-talo, PL 27, huone 128, puh. 050 3185622, email: maat-opintosihteeri@helsinki.fi (Maataloustieteiden laitos)

Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden sivuopintokonaisuus1, 25 op (1.8.2015 lähtien)

Pakolliset opinnot, 10 op
LUOMU101 (ent. MAAT201) Johdanto luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen, 5 op
LUOMU102 (ent. MAAT401) Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden peruskirjallisuus, 5 op

Valinnaiset opinnot2, 15 op. Suositeltavia ovat mm. seuraavat jaksot:
AEKO503 Ekologiset viljelymenetelmät, 5 op
MAA200 Maaperätieteen perusteet, 5 op
KEL250 Kotieläintuotannon aihealueittain vaihtelevat erikoiskurssit ja niistä Luomukotieläintuotanto, 2 op
LUOMU103 (ent. MAAT301) Harjoittelu luomualalla, 3 op
LUOMU104 (ent. LUOMU10) Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden projektityöt, 2-8 op
Muita soveltuvia opintoja sopimuksen mukaan: esim. tiedekuntien perustutkintojaksoja, kv. kursseja esim. opiskelijavaihdossa tai Ruralia-instituutin3 kursseja

1Sivuainekokonaisuus suositellaan suoritettavaksi oman pääaineen perusopintojen jälkeen.

2Valinnaisissa kursseissa voi olla esivaatimuksia. Valinnat suositellaan joka tapauksessa painotettavaksi oman maisterintutkinnon pääaineen suuntaan. Niiden kurssien opintopisteitä, jotka sisältyvät opiskelijalla johonkin muuhun opintokokonaisuuteen (esim. pääaineen perus- tai aineopintoihin), ei voida laskea mukaan sivuainekokonaisuuteen, vaan hänen tulee suorittaa vastaava opintopistemäärä muita valinnaisia ja/tai erikseen sovittavia kursseja niin, että 25 op tulee täyteen.

3Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti järjestää alan täydennyskoulutusta ja ammatillista jatko-opetusta.

 

Ohjeet ja lomakkeet