Uudet koulutusohjelmat syksystä 2017 alkaen ja nykyiset pääaineet ja opintosuunnat 2016 asti (siirtymäaika 7/2020 asti)

Opiskelijat

Helsingin yliopiston uudet kandiohjelmat syksystä 2017 alkaen

Helsingin yliopiston uudistetut kandiohjelmat käynnistyvät syksyllä 2017. Osa ohjelmista on täysin uusia ja muiden sisältö on uudistettu. Katso lisätietoa tästä.

Haku kandiohjelmiin (32 kpl) on 15.3.-5.4.2017. Katso kaikkien ohjelmien nimet ja lisätiedot tästä. Katso hakuajat tästä.

Tässä tärkeimmät kandiohjelmat maataloustieteistä kiinnostuneille opiskelijoille:

Kasvintuotantotieteet, kotieläintiede, agroteknologia, maaperä- ja ympäristötiede ja maatalousekonomia

Kasvintuotantotieteet (agroekologia), agroteknologia (maatalouden ympäristöteknologia) ja maaperä- ja ympäristötiede

Kasvibiotekniikka ja kotieläinbiotekniikka

 

Helsingin yliopiston uudet maisteriohjelmat syksystä 2017 alkaen

Helsingin yliopiston uudistetut kansainväliset maisteriohjelmat käynnistyvät syksyllä 2017. Osa ohjelmista on täysin uusia ja muiden sisältö on uudistettu. Katso uutinen ja lisätietoa tästä.

Haku moni- ja vieraskielisiin maisteriohjelmiin (28 kpl) on 1.12.2016-12.1.2017. Katso kaikkien ohjelmien nimet ja lisätiedot tästä. Katso hakuajat tästä.

Tässä tärkeimmät uudet maisteriohjelmat maataloustieteistä kiinnostuneille opiskelijoille:

Kasvintuotantotieteet, kotieläintiede, agroteknologia ja maaperä- ja ympäristötiede

Kasvintuotantotieteet (agroekologia), agroteknologia (maatalouden ympäristöteknologia) ja maaperä- ja ympäristötiede

Kasvibiotekniikka ja kotieläinbiotekniikka

 

 

Tärkeitä opetukseen liittyviä linkkejä lukuvuonna 2016-2017

Pääaineet ja opintosuunnat 2016 asti

Maataloustieteiden laitoksella on valtakunnallinen vastuu pelto- ja puutarhakasvien tuotannon, kotieläintuotannon, maatalous- ja ympäristöteknologian ja kasvi- ja kotieläinbiotekniikan yliopistotasoisesta opetuksesta. Opetus perustuu korkeatasoiseen ja ajankohtaiseen tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen ja opetuksen arvoperustana on kestävä kehitys.

Syyslukukaudesta 2015 lähtien laitoksen opetus jakautuu kandidaattivaiheessa kolmeen ja maisterivaiheessa neljään pääaineeseen, jotka ovat myös hakukohteita opiskelemaan hakeville.

Kandidaatin tutkinto
Laitoksen kandidaattivaiheen pääaineet ovat:

Kandidattivaiheessa ei pääaineissa ole opintosuuntia.

Maisterin tutkinto
Laitoksen maisterivaiheen pääaineet ovat:

Maisterivaiheen pääaineet jakaantuvat opintosuuntiin seuraavasti:

 

Yhteinen opetus (yhteiset sivuaineet ja yhteiset opintojaksot eli Y-kurssit) 2016-2017

Laitos on vastuussa koko tiedekunnan opiskelijoille annettavasta fysiikan ja kasvitieteen perusopetuksesta ja sivuainekokonaisuuksista sekä tiedekunnan maataloustieteiden, LUOMU:n, virologian, Global South, kasvigenetiikan ja -molekyylibiologian, kotieläingenetiikan ja -molekyylibiologian sekä biotekniikan ja sienitieteen (yhdessä EYT ja METSÄ kanssa) sivuainekokonaisuuksista. Laitos on myös vastuussa Vastuullisuus ruoan tuotannon ja kulutuksen järjestelmässä (Y150) -kurssin, Bioenergiaketjut (Y92) -kurssin ja Maatalousharjoittelun (MAAT200) suorittamisesta sekä osallistuu tiedekunnan kaikille opiskelijoille järjestettävän Biotekniikka I ja II luentokurssien sekä geenitekniikan harjoitustöiden järjestämiseen. Lue lisää»»

 

Opetuksen kehittämistoimikunta 2016 asti

Maataloustieteiden laitoksen opetuksen kehittämistä varten on perustettu koko laitoksen yhteinen maataloustieteiden laitoksen opetuksen kehittämistoimikunta (MOKE). Ota rohkeasti yhteyttä MOKE:n sihteeriin kaikissa opiskelun ja opetuksen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Lue lisää»»

 

Lisätietoa kandidaattivaiheen pääaineista 2016-2017

Laitoksen kandidaattivaiheen hakukohteet ja pääaineet ovat maataloustieteet, molekyylibiotieteet ja ympäristötieteet.

Maataloustieteiden pääaine

opiskelijatJos sinua kiinnostaa ruoan alkutuotanto ja sen taloudellinen kannattavuus ja ympäristöystävällisyys sekä uusi biotalous ja teknologia

Lue lisää »»

 

 

Molekyylibiotieteiden pääaine (yhteistyössä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa)

opiskelijaJos sinua kiinnostavat eläin-, kasvi- ja mikrobisolut sekä niiden geenien rakenne ja säätely, biologiset makromolekyylit ja bioinformatiikka

Lue lisää »»

 

 

Ympäristötieteiden pääaine (yhteistyössä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa)

versoJos olet kiinnostunut ekosysteemien toiminnasta, aineiden kierroista ja ilmakehän sekä maa- ja vesiekosysteemien vuorovaikutuksista

Lue lisää »»

 

 

 

Lisätietoa maisterivaiheen pääaineista 2016-2017

Maisteriopinnoissa voit erikoistua joko agroteknologian, biotekniikkan, kasvintuotantotieteiden tai kotieläintieteen pääaineeseen.

Agroteknologian pääaine

lehmiaJos sinua kiinnostaa teknologia ja tuotannon suunnittelu sekä haluat oppia maataloustuotannon ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta.

Lue lisää »»

 

 

Biotekniikan pääaine

opiskelijaJos sinua kiinnostavat geenit ja haluat käyttää biologisten kysymysten ratkaisussa bioteknisiä menetelmiä

Lue lisää »»

 

 

Kasvintuotantotieteiden pääaine

kasvejaJos olet kiinnostunut pelto- ja puutarhakasveista sekä elintarvikeketjun ekologisesta kestävyydestä

Lue lisää »»

 

 

Kotieläintieteen pääaine

opiskelijaJos pidät eläimistä ja haluat oppia tuotantoeläinten jalostuksen, ravitsemuksen, hoidon ja hyvinvoinnin tieteellisiä perusteita .

Lue lisää »»