Harjoittelu

peltoa

Harjoittelu on yksi parhaista tavoista saada oman alan työkokemusta opiskelun aikana.

Kandidaatin tutkinto

Maatalous- tai puutarhaharjoittelu (MAAT200 tai PTARH101) suoritetaan pääaineesta riippuen ensimmäisen tai toisen opintovuoden jälkeisenä kesänä. Ennen maatalousharjoittelua tulee suorittaa kasvintuotannon perusteet (KTT111), kotieläintuotannon perusteet (KEL150) ja maatalousekonomian perusteet (MAE1). Ennen puutarhaharjoittelua tulee suorittaa kasvintuotannon perusteet (KTT111) ja maatalousekonomian perusteet (MAE1).

Maatalous- tai puutarhaharjoittelun lisäksi kanditason opintoihin voi kuulua myös muita harjoittelujaksoja kuten agroteknologiassa Maatalouden ympäristöteknologian työharjoittelu (AGTEK120), biotekniikassa HEBIOT Harjoittelu kandidaatin tutkinnossa (882500) ja Työharjoittelu kandidaatin tutkinnossa (BIOT221), kasvintuotantotieteissä Muu käytännön harjoittelu /puutarhatiede (PTARH201) ja kotieläintieteessä Harjoittelu alan järjestössä tai yrityksessä (KEL260).

Maisterin tutkinto

Maisterivaiheen harjoittelu (AGTEK420, BIOT421, KEJAL460, KERAV430 tai KTT301) suoritetaan pääsääntöisesti maisterivaiheen ensimmäisen opintovuoden jälkeisenä kesänä. Maisterivaiheen harjoittelua varten voi yliopistolta hakea harjoittelutukea (lisätietoa Flammassa https://flamma.helsinki.fi/fi/tyoelamaan/harjoittelu).