MAAT-pääsykoekirja

HY päärakennus

Hanki omaksesi MAAT-pääsykoekirja

Maailma muuttuu - muuttuuko maatalous?

Maailma ympärillämme on jatkuvassa muutoksessa. Maapallon väkiluku on ylittänyt jo 7 miljardin rajan ja se kasvaa edelleen. Väestönkasvu yhdessä ilmastonmuutoksen sekä fossiilisen energian ja kasvintuotantoon soveltuvan peltomaan rajallisuuden kanssa aikaansaa mittavat haasteet maailman ruokaturvalle. Haluamme myös tuottaa elintarvikkeita ja rehuja luontoa kunnioittaen ja ympäristövaikutukset huomioiden. Maataloustutkimus vastaa haasteeseen tuottamalla tieteeseen perustuvaa uutta tietoa muutosten kohtaamiseen. Maataloustutkimus hyödyntää luonnontieteiden uusinta tietoa maataloustuotannon ongelmien ratkaisemisessa.

Kirjassa kuvataan kasvien ja kotieläinten tuotannon ja teknologian ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä aina genomeista käytäntöön. Kirja sisältää kappaleet peltojen ja puutarhojen monimuotoisuudesta, maatalouden energiantarpeesta ja vaihtoehtoisista energialähteistä, maataloustuotannon ympäristövaikutuksista, elintarvikkeiden tuotannosta pellolta ja puutarhasta pöytään, tuotantoeläinten hyvinvoinnista sekä geenitiedon hyödyntämisestä maataloudessa.

Kirja on tiedekunnan valintakokeessa keväällä 2017 etukäteen opiskeltavana pääsykoekirjana Maataloustieteiden kandiohjelman hakukohteessa (ks. tarkemmin Opintopolun kohdasta Valintaperusteet ja pääsykokeet).

 

Kirjan voi tilata Unigrafian verkkokaupasta (16 euroa)

Maailma muuttuu – muuttuuko maatalous? (PDF)
PDF-julkaisu. 2. painos
Seppänen Mervi, Kymäläinen Hanna-Riitta (toim.)

Voit ladata kirjan PDF-tiedostona maksamisen jälkeen

Saatavuus eBook
Kustantaja Maataloustieteiden laitos (Helsingin yliopisto)
Kieli Suomi
Julkaisuvuosi 2017
Sivumäärä 295
Ulkoasu Pdf
ISBN 9789515127563 (PDF)

 

 

Boken kan beställas i Unigrafia webbutiken (16 euros)

Världen förändras – förändras jordbruket? (PDF)
PDF-format. 2 version
Seppänen Mervi, Kymäläinen Hanna-Riitta (toim.)

I boken beskrivs aktuella forskningsfrågor gällande växt- och husdjursproduktionen och deras teknologi ända från genomer till den praktiska nivån. Boken omfattar avsnitt om åkrarnas och trädgårdarnas mångfald, lantbrukets energibehov och alternativa energikällor, lantbruksproduktionens miljöeffekter, livsmedelsproduktionen från åkern och trädgården till matbordet, produktionsdjurens välfärd samt om utnyttjande av geninformation i lantbruket.

Saatavuus eBook
Kustantaja Maataloustieteiden laitos (Helsingin yliopisto)
Kieli Ruotsi
Julkaisuvuosi 2017
Sivumäärä 307
Ulkoasu Pdf
ISBN 9789515127570 (PDF)

 

 

  pääsykoekirja