Yhteystiedot

Toimisto:
Maataloustieteiden laitos
Muddusjärven tutkimusasema
99910 Kaamanen
puh. 016 672 751
fax. 016 672 751

Tutkimus

kasvitutkimus

Aluksi tutkimusasema oli toiminnassa vain kesäisin. Kasvipatologiset ja kasvinviljelytieteelliset kenttäkokeet aloitettiin Muddusjärvellä vuonna 1947. Näiden tutkimusten ansiosta paikka tuli kansainvälisesti tunnetuksi jo 1950-luvulla. Radiokemistit aloittivat tutkimuksensa vuonna 1960. Tutkimusaseman sijainti lähellä Neuvostoliitossa tehtävien ydinkokeiden koealuetta, Novaja Zemljaa, soi mahdollisuuden seurata kyseiseltä alueelta leviäviä saastelaskeutumia. Puutarhatieteen laitos aloitti 1960-luvun lopulla vihanneskasvien laatua selvittävät tutkimukset kasvihuoneessa ja avomaalla.

Kotieläinten jalostustieteen laitos otti Muddusjärven tukikohdaksi porotutkimuksille vuonna 1970. Seuraavana vuonna aloitti mikrobiologian laitos Lapin vesistöjen mikrobeja ja luonnontilaisten järvien perustuottokykyä koskevat tutkimukset. Vuonna 1973 liittyivät Muddusjärvellä tutkimuksia suorittavien joukkoon maitotalouslaitos ja eläinlääketieteen laitos, joiden kummankin tutkimukset kohdistuivat poroihin.

Vuonna 1974 kotieläintieteen laitos aloitti lammastutkimukset, jolloin vakituisen kenttämestarin viran myötä saatiin alulle ympärivuotiset tutkimukset. Vuonna 1983 kotieläintutkimukset laajentuivat turkiseläintuotantoon tilalle valmistuneen turkistarhan johdosta.

Vuoden 1993 alusta otettiin käyttöön teknisiltä ominaisuuksiltaan nykyaikainen ja monipuolinen kasvihuone sekä turkiseläinkoetarhan uudet tutkimustilat minkkihalleineen.

Muddusjärven tutkimustoiminnan ollessa laajimmillaan joutui tila valtakuntaa ja tiedekuntaa ravistaneen laman maksumieheksi. Tila joutui luopumaan lampaista syksyllä 1993, turkiseläimet lopetettiin syksyn 1995 nahkontakauden päätteeksi. Henkilökunnalle tarjottiin uusia sijoituspaikkoja muihin yliopiston toimipaikkoihin. Vuodesta 1996 lähtien tutkimustoiminta Muddusjärvellä on ollut taas kesäisin tapahtuvaa projektiluontoista tutkimusta keskittyen tällä kertaa kalatutkimuksiin ja radiokemian laboratorion radioaktiivisuusmittauksiin.

Maataloustieteiden laitoksen syntymisen myötä Muddusjärven tutkimusaseman nimi muutettiin Muddusjärven opetus- ja tutkimustilaksi vuonna.