Yhteystiedot

Toimisto:
Maataloustieteiden laitos
Muddusjärven tutkimusasema
99910 Kaamanen
puh. 016 672 751
fax. 016 672 751

Muddusjärven tutkimusasema - Etusivu

Muddusjarvi

Yleistä

Muddusjärven tutkimusasema on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maataloustieteiden laitoksen alainen yksikkö . Tutkimusasema sijaitsee Inarissa Kaamasen kylässä. Matkaa asemalta Inarin kirkonkylälle on 25 km ja Rovaniemelle 350 km. Tutkimusaseman käytössä on nykyisin n.13 ha peltoa ja vajaat 700 ha kasvullista metsämaata. Lisäksi aseman hallinnassa on noin 1000 ha:n vesialue.Tilalla on töissä 1 vakituisesti palkattu laitosmies, minkä lisäksi kesätyöntekijä avustaa kasvukaudella.

Toiminnan tavoitteet

Opetus- ja tutkimustilatoiminnan tavoitteena on edistää tiedekunnassa edustettujen tieteenalojen opetus- ja tutkimustoimintaa tuottamalla monialapalveluja tiedekunnan ainelaitoksille, muille tiedeyhteisöille ja täydennyskoulutukselle sekä toimia kenttäopetuksen tukikohtina.

Suomen yliopistoista Helsingillä, Turulla, Åbo Akademilla, Jyväskylällä, Tampereella, Joensuulla ja Oululla on kenttäasemia eri puolilla Suomea. Asemilla on sekä tutkimus- että opetustoimintaa.

Tutkimusaseman tehtavät

Alkuperäisena tavoitteena oli, että Muddusjärven tutkimusasemalla suoritettaisiin Lapin maataloutta edistävää sekä muuta Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan oppiaineisiin liittyvää biologis-subarktista tutkimusta. Toiminnan supistuessa ratkaisevasti vuoden 1996 alusta on aseman tutkimuskäyttö muuttunut projektiluonteiseksi, kesällä tapahtuvaksi tutkimukseksi.

Muddusjärven tutkimusasemalla on pääkaupungin ulkopuolella sijaitsevana laitoksena oma osuutensa Helsingin yliopiston näkyvyyteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Tutkimusaiheita

Limnologian laitos

  • Siikatutkimukset

Soveltavan biologian laitos

  • Riekkojen ja metsojen esiintymispiirin kartoitus teiden vaikutuspiirissä
  • Pohjoisten metsänrajapuulajien menestyminen
  • Pohjois-Lapin ilmastoon parhaiten sopivien lehtikuusialkuperien menestyminen
  • Yhteistutkimuksena erilaisten mäntymetsien rakenteen ja tuotoksen analysointia

Radiokemian laitos

  • Kasvi-, maa- ja vesinäytteiden radioaktiivisuusmittauksia

Metsäkokeita

  • Lehtikuusen provenienssi- ja viljelykoe
  • Metsäpuukoe 558 / 7
  • Viipurinpellon metsäkoe
  • Valpurinniemen arboretum

Hallinto

Muddusjärven tutkimusasema on ollut vuodesta 1996 alkaen hallinnollisesti liitettynä Viikin opetus- ja tutkimustilan yhteyteen ja vuoden 2010 maataloustieteiden laitoksen yhteyteen.