Tervetuloa opiskelemaan tärkeitä asioita!

opiskelijoita

Tulevaisuus kuuluu kaikille

Maailma muuttuu; paras tapa hallita muutosta on olla mukana ohjaamassa sitä. Me kaikki olemme osana kehitystä, jossa pyrimme sopeutumaan ilmastonmuutokseen, kiihtyvään väestönkasvuun, kaupungistumiseen sekä bioenergian ja ruoan tuotannon uusiin odotuksiin. Asioihin, jotka koskettavat meistä jokaista. Maataloustieteiden laitoksen biologiset ja teknologiset tutkimusalat ovat keskeisessä roolissa, kun yllämainittuihin kysymyksiin haetaan vastauksia.

Opinnot maataloustieteiden kandi- ja maisterikoulutusohjelmissa tarjoavat laaja-alaisen näköalapaikan koko yhteiskunnan kannalta tärkeiden kysymysten äärelle. Opetus perustuu korkeatasoiseen ja ajankohtaiseen tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen ja opetuksen arvoperustana on kestävä kehitys. Uudet opiskelijat saavat meiltä hyvät tiedot tulevaisuuden kehityssuunnista sekä monipuoliset valmiudet päästä tekemään työtä, jolla on oikeasti merkitystä.

Koulutusohjelmista valmistuvat maatalous-metsätieteiden maisterit voivat halutessaan hakea tiedekunnalta agronomin arvoa valmistumisensa yhteydessä.

 

Helsingin yliopiston uudet kandiohjelmat syksystä 2017 alkaen

Helsingin yliopiston uudistetut kandiohjelmat käynnistyvät syksyllä 2017. Osa ohjelmista on täysin uusia ja muiden sisältö on uudistettu. Katso lisätietoa tästä.

Haku kandiohjelmiin (32 kpl) on 15.3.-5.4.2017. Katso kaikkien ohjelmien nimet ja lisätiedot tästä. Katso hakuajat tästä.

Tässä tärkeimmät kandiohjelmat maataloustieteistä kiinnostuneille opiskelijoille:

Kasvintuotantotieteet, kotieläintiede, agroteknologia, maaperä- ja ympäristötiede ja maatalousekonomia

Kasvintuotantotieteet (agroekologia), agroteknologia (maatalouden ympäristöteknologia) ja maaperä- ja ympäristötiede

Kasvibiotekniikka ja kotieläinbiotekniikka

Tervetuloa hakemaan!

 

Helsingin yliopiston uudet maisteriohjelmat syksystä 2017 alkaen

Helsingin yliopiston uudistetut kansainväliset maisteriohjelmat käynnistyvät syksyllä 2017. Osa ohjelmista on täysin uusia ja muiden sisältö on uudistettu. Katso uutinen ja lisätietoa tästä.

Haku moni- ja vieraskielisiin maisteriohjelmiin (28 kpl) on 1.12.2016-12.1.2017. Katso kaikkien ohjelmien nimet ja lisätiedot tästä. Katso hakuajat tästä.

Tässä tärkeimmät uudet maisteriohjelmat maataloustieteistä kiinnostuneille opiskelijoille:

Kasvintuotantotieteet, kotieläintiede, agroteknologia ja maaperä- ja ympäristötiede

Kasvintuotantotieteet (agroekologia), agroteknologia (maatalouden ympäristöteknologia) ja maaperä- ja ympäristötiede

Kasvibiotekniikka ja kotieläinbiotekniikka

 

Tervetuloa hakemaan!

 

 

HY:n oppiaineet lukion mukaisesti

Katso tästä HY:n kaikki hakukohteet jaoteltuina lukion aineiden mukaisesti!
Maataloustieteet, molekyylibiotieteet ja ympäristötieteet
löytyvät biologian, kemian ja/tai fysiikan kohdista.