Laitos
 

blogi

 
  MAAT
  MMTDK
  Tutkimustila

Kandidaattivaiheen uudet hakukohteet ja pääaineet

Maisterivaiheen pääaineet ja tutkimusalat

Yhteystiedot

Varainhankinta

Maisterivaiheeseen hakeminen

Fuksivuosi Viikissä

twitter

youtube

UH THINK WALL

  AFSci  

LERU

Maataloustieteiden laitos

Maataloustieteiden laitoksen (MAAT) tehtävä on maa- ja puutarhatalouden kasvintuotantoa, kotieläintuotantoa sekä näiden teknologiaa koskeva tieteellinen tutkimus sekä siihen perustuva ylin opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Laitoksen opiskelijat valmistuvat maatalous- ja metsätieteiden maistereiksi ja saavuttavat agronomin arvon agroteknologian, biotekniikan, kasvintuotantotieteiden tai kotieläintieteen pääaineissa.

Laitos sijaitsee Viikin kampuksella. Siihen kuuluvat myös Viikin opetus- ja tutkimustila Helsingissä sekä Muddusjärven opetus- ja tutkimustila Inarissa. Maataloustieteiden laitos toimii osana Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa.

 

Kalsiumia ja rautaa sisältävä materiaali sitoo hyvin valumavesien fosforia

Väitöstutkimuksessa testattiin erilaisten teollisuuden sivutuotteiden toimivuutta maatalouden valumavesien puhdistuksessa. Testatut fosforin sitojamateriaalit sisälsivät runsaasti joko kalsiumia tai rautaa. Yksi tutkituista materiaalista sisälsi molempia, ja se osoittautui kokeissa lupaavimmaksi.

Lue lisää»»

Seoskasvustoa kannattaisi hyödyntää ruokohelven viljelyssä

Tutkimuksessa löydettiin uutta tietoa ruokohelven hyödyntämisestä energiantuotannossa. Väitöstutkimuksen perusteella ruokohelven ja vuohenherneen seoskasvusto tuotti kenttäkokeessa laadultaan selvästi parempaa biomassaa energiatuotannon kannalta kuin väkilannoitettu puhdasviljelmä.

Lue lisää »»

Härkäpapu osoittautui hyväksi kumppaniksi ohran viljelyssä

Viljelykierrolla voidaan saavuttaa yli viisi prosenttia suurempi ohrasato. Ohran jyväsato kasvaa 200–300 kiloa hehtaaria kohden, kun sitä viljellään viljelykierrossa härkäpavun, valkolupiinin tai kuituhampun kanssa.

Lue lisää »»

World Food Day -seminaarissa 29.10. puhutaan ruokaturvasta, sosiaaliturvasta ja maaperästä - tervetuloa!

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n Suomen toimikunta ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta järjestävät Maailman Ruokapäivän seminaarin keskustakampuksella 29.10.2015 kello 11.30-14. Tervetuloa kuulemaan sosiaaliturvan ja elävän maaperän tärkeydestä ruokaturvalle!

Lue lisää »»

Viikissä hurisevat kasvitutkimuksen huippulaitteet

Silmämääräinen arviointi ja käsin mittailu vähenevät kasvitutkimuksissa, kun Viikkiin on saatu huippumodernit, koko Suomea palvelevat kuvantamislaitteistot. Kerätty tieto auttaa esimerkiksi kasvitautien aiheuttaman stressin ymmärtämisessä ja vähentämisessä.

Lue lisää»»

 

Monialaisuus yliopiston valtti myös biotaloudessa

Biotalousseminaarissa 2.9. todettiin, että yliopistolla ja sen kumppaneilla on mahdollisuus tempaista biotalous nousuun. Bioenergian tutkimisen lisäksi biotalouteen nivoutuu muita teknologioita, elämäntieteitä, luonnontieteitä, ruoan- ja rehuntuotanto sekä kestävä kehitys.

Lue lisää »»

 

The power of the bean

University lecturer Fred Stoddard participates in the Helsinki Challenge Ground and Growth team aiming to help farmers to adopt more ecological cultivation methods without jeopardising a secure income.

Lue lisää»»

MAAT-laitoksen vastuulla oleva yhteinen opetus 2015-16

MAAT-laitoksen vastuulla on useita tiedekunnan yhteisiä opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia.

Lue lisää »»

opiskelijoita

 

Arkisto »»