Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Tietoa laitoksesta:
Väitöksiä

FM Outi-Kristiina Hännikäinen väittelee 9.4.2010 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Identiteettien maisemat Saskatchewanin Uudessa Suomessa - Uudisasutuksesta uusidentifikaatioon" (The landscapes of identities in New Finland of Saskatchewan – From settlement to ethnic re-identification).

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, sali PIII, Yliopistonkatu 3.

Vastaväittäjänä on FT, dosentti, johtaja Petri Raivo, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ja kustoksena on professori Markku Löytönen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A. Väitöskirjaa myy Siirtolaisuusinstituutti.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa osoitteesta:
http://www.migrationinstitute.fi/pdf/A32_New_Finland_2010.pdf.
Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa:
https://oa.doria.fi/manakin/handle/10024/59453

FM Mika Siljander väitteli 12.3.2010 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Geospatial environmental data modelling applications using remote sensing, GIS and spatial statistics".

Vastaväittäjänä oli professori Risto Kalliola, Turun yliopistosta, ja kustoksena toimi professori Petri Pellikka.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Department of Geosciences and Geography A.

 

 Alemu Gonsamo Gosa väitteli 18.12.2009 kello 10 Helsingin yliopiston matemaattis- luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Remote sensing of leaf area index: enhanced retrieval from close-range and remotely sensed optical observations". Väitöstilaisuus järjestettiin osoitteessa Auditorium XII, Päärakennus, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä oli Senior Canada Research Chair, Professor Jing Ming Chen, University of Toronto, ja kustoksena toimi professori Petri Pellikka.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja A 147.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

http://www.helsinki.fi/kalenteri/hy/tapahtuma/200912/200912181000_15960.html

Alemu Gonsamo Gosa & Petri Pellikka & Jing Ming Chen

 

FM, DI Paula Kuusisto-Hjort väitteli 13.11.2009 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Controls on trace metals in urban stream sediments - implications for pollution monitoring using sediment chemistry data" (Hivenmetallipitoisuuksiin vaikuttavat tekijät kaupunkialueiden purosedimenteissä – vaikutukset sedimenttien käyttökelpoisuuteen vesistöjen tilan seurannassa).

Väitöstilaisuus järjestettiin osoitteessa Physicum D101, Gustaf Hällströmin katu 2. Vastaväittäjänä oli dosentti Raimo Heikkilä, Oulun yliopisto, ja kustoksena toimi professori Matti Tikkanen.

http://www.helsinki.fi/kalenteri/hy/tapahtuma/200911/200911131200_15902.html

Tino Johansson väitteli 28.11.2008 kello 12 aiheesta Beasts on Fields. Human-Wildlife Conflicts in Nature-Culture Borderlands.

Väitöstilaisuus järjestettiin Physicumin salissa E204. Vastaväittäjänä oli professori Yrjö Haila, Tampereen yliopisto, ja kustoksena toimi professori John Westerholm.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis-palvelussa http://ethesis.helsinki.fi/ .

Tino Johansson

Anna-Kaisa Hakkarainen väitteli maantieteen alalta 21.11.2008 kello 12 matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Aika ennen aluepolitiikkaa. Pohjoisen kehityshankkeet ja alueiden kehittämisen idea 1950-luvun Suomessa (Before regional policy. Development projects of the North and the idea of regional development in Finland in the 1950s).

Väitöstilaisuus järjestettiin Porthanian salissa PIII, Yliopistonkatu 3. Vastaväittäjänä oli maaherra, FT Eino Siuruainen, ja kustoksena toimi vararehtori, professori Markku Löytönen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis-palvelussa http://ethesis.helsinki.fi/ .

Kaj Zimmerbauer väitteli 6.6.2008 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Seinäjoella aiheesta:

Aleueellinen imago ja identiteeti liikkeessä

Vastaväittäjänä toimi dosentti Sami Moisio Turun yliopistosta ja kustoksena professori John Westerholm

Janne Heiskanen väitteli perjantaina 11.01.2008 klo 12.00 Helsingin yliopiston Physicumin salissa E204,(Gustaf Hällströmin katu 2a) aiheesta:

Remote sensing of boreal land cover:estimation of forest attributes and extent

Vastaväittäjänä toimi tohtori Gareth Rees, Department of Geography & Scott Polar Research Institute, University of Cambridge. Kustoksena toimi professori John Westerholm. Työn ohjaajana toimi professori Petri Pellikka (kuvassa)

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Publicationes Instituti Geographici Universitatis Helsingiensis. Elektroninen julkaisu on pian luettavissa E-thesis -palvelussa.

Pia Bäcklund väitteli 7.12.2007 kello 12 aiheesta "Tietämisen politiikka - Kokemuksellinen tieto kunnan hallinnassa". Väitöstilaisuus järjestetiin osoitteessa Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, ls 104.

Vastaväittäjänä toimi professori Harri Andersson, Turun yliopisto, ja kustoksena professori Markku Löytönen.

Väitöskirjaa myy Helsingin kaupungin tietokeskus ja http://granum.uta.fi.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa osoitteesta: http:// granum.uta.fi. Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Lisätietoja Pia Bäcklund
Puhelin 09-310 36521
Sähköposti pia.backlund@hel.fi

Andrea Vajda väitteli 20.10.2007 Helsingin yliopiston matemaattis- luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Spatial variation of climate and the impact of disturbances on local climate and forest recovery in northern Finland" (Ilmaston alueellinen vaihtelu sekä häiriötekijöiden vaikutus paikallisilmastoon ja metsän uudistumiseen Pohjois-Suomessa).

Vastaväittäjänä toimi Professor Friedrich-Karl Dr. Holtmeier, University of Münster, ja kustoksena professori Matti Seppälä.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Finnish Meteorological Institute Contributions .Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Sanna Vaalgamaa väitteli 8.6.2007 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "The effects of human induced disturbances on the sediment geochemistry of Baltic Sea embayments with a focus on eutrophication history" (Etelä-Suomen merenlahtien tila ja rehevöitymiskehitys pohjasedimentin geokemian kuvastamana). Väitöstilaisuus oli Yliopiston päärakennuksessa, auditoriossa XIV, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä toimi FT Mirja Leivuori, Merentutkimuslaitos ja kustoksena professori Matti Tikkanen.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Publicationes Instituti Geographici Universitatis Helsingiensis. Myös elektroninen julkaisu on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Veli-Pekka Tynkkysen väitös "Aluesuunnittelu ja kestävä kehitys Luoteis-Venäjällä - Ympäristösuunnittelun mahdollisuus paikallisissa hallintotavoissa" tarkastettiin 20.1.2007 klo 10 Porthaniassa, salissa PIII, Yliopistonkatu 3.

Vastaväittäjänä toimi professori Markku Tykkyläinen, Joensuun yliopisto ja kustoksena professori Mauno Kosonen.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B. Väitös on myös elektronisena julkaisuna E-thesis -palvelussa.

Pia Rinne väitteli 12.1.2007 kello 12.15 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Struggles over resources and representations in territorial conflicts in the Northern Atlantic Autonomous Region (RAAN), Nicaragua".

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja A. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa .

Vastaväittäjänä oli professori Fiona Wilson, Roskilde Universitetscenter ja kustoksena professori John Westerholm.

 

Juha Oksanen väitteli 21.11.2006 aiheesta "Digital elevation model error in terrain analysis" (Korkeusmallin virhe maastoanalyysissä).

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Suomen Geodeettisen laitoksen julkaisuja. Väitöskirjaa myy Geodeettinen laitos. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Vastaväittäjänä on Prof. Peter Fisher, City University, London, ja kustoksena on professori Markku Löytönen.

Petteri Muukkonen väitteli 17.11.2006 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Forest inventory-based large-scale forest biomass and carbon budget assessment: new enhanced methods and use of remote sensing for verification".

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Dissertationes Forestales.Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa osoitteesta: http://www.metla.fi/dissertationes/. Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Vastaväittäjänä toimi professori Pekka Kauppi, Helsingin yliopisto, ja kustoksena oli professori Petri Pellikka.

Maanantaina 30.10.06 klo 12 auditoriossa XII (Päärakennus) tarkastettiin Eija Soinin väitöskirja "Livelihood, land use and environment interactions in the highlands of East Africa". Opponenttina toimi apulaisprofessori Ole Mertz Kööpenhaminasta ja kustoksena John Westerholm. Väitöskirjan elektroninen versio on luettavissa E-thesis -palvelussa.Sanna Ojalammi väitteli 27.5.2006 yliopiston päärakennuksessa auditorio XV aiheenaan "Contested Lands: Land Disputes in Semi-Arid Parts of Northern Tanzania - Case Studies of the Loliondo and Sale Divisions" eli Maakiistat puolikuivilla alueilla Pohjois-Tansaniassa. Paikkatutkimukset Ngorongoron piirikunnan Loliondon ja Salen kunnista.

Vastaväittäjänä toimi professori Arvo Peltonen Joensuun yliopistosta ja kustoksena oli professori John Westerholm.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Publicationes Instituti Geographici Universitatis Helsingiensis C 12. Väitöskirjaa myy Maantieteen laitos, Airi Töyrymäki, puh: 09-19150788. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.


kuva Markku Löytönen

 

Jussi Ylhäisi väitteli 13.5.2006 aiheeta Perinteisesti suojeltujen metsien merkitys koillis-Tansaniassa. Väitöstilaisuus oli yliopiston päärakennksen auditoriossa XII, Unioninkatu 34.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Publicationes Instituti Geographici Universitas Helsingiensis A. Väitöskirjaa myy Maantieteen laitos, Airi Töyrymäki, puh: 09-19150788. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Vastaväittäjänä toimi Dos. Taimi Sitari, Turun yliopistosta, ja kustoksena on professori John Westerholm.

Jan Hjort väitteli 6.5.2006 väitteli numeerisista menetelmistä routailmiöiden mallintamisessa
Julkaisu on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Alla kuvassa vastaväittäjä tohtori Julian Murton, University of Sussex, kustos professori Matti Seppälä sekä väittelijä Jan Hjort ennen väitöstilaisuutta päärakennuksen lehtilukusalissa.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa esitettiin perjantaina 27.5.2005 klo 12 yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa tarkastettavaksi FM Heikki Mäkisen väitöskirja

"Vesienhoidon hallinta Suomessa. Vesipolitiikan puitedirektiivi vuorovaikutteisen suunnittelun näkökulmasta".

Tutkimus kuuluu suunnittelumaantieteen alaan. Vastaväittäjänä toimi professori Olavi Heikkinen (Oulun yliopisto)ja kustoksena professori Mauno Kosonen.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B 51. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa osoitteesta: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/maant/vk/makinen/. Vivi Niemenmaan väitös oli perjantaina 11.3.2005 yliopiston pienessä juhlasalissa.

Suunnittelumaantieteen alaan kuuluvan väitöskirjan nimi on Helsingin paikallisagenda - tarina osallistumisesta ja suunnittelun subjektiivisuudesta.

Vastaväittäjänä toimi dosentti Harry Schulman ja kustoksena professori Mauno Kosonen.

Väitöskirja on ilmestynyt YTK:n julkaisusarjassa A, nro 31.

Kuvassa arvoisat kustos, vastaväittäjä ja väittelijä.

Olli Ruth väitteli 18.12.2004 aiheesta Kaupunkipurojen hydrogeografia kolmen esimerkkivaluma-alueen kuvastamana Helsingissä.

Väitöksen tiivistelmä on luettavissa tässä. Väitös on julkaistu myös elektronisena Helsingin yliopiston verkkojulkaisuissa http://ethesis.helsinki.fi/.

Kuvassa vastaväittäjä professori Jukka Käyhkö Turusta, kustos professori Matti Tikkanen ja väittelijä FT Olli Ruth.