Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Suunnittelumaantiede
Tietoa:
Yhteistiedot:

 Maantieteen laitoksen toimisto:
Gustaf Hällströmin katu 2 (PL 64)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 50788 (informaatikko)
fax (09) 191 50760

Suunnittelumaantiede

Suunnittelumaantieteellinen tutkimus tuottaa ja järjestää tietoa alueiden ja yhdyskuntien kehityksestä ja suunnittelusta. Suunnittelumaantieteessä kysytään, miten yhdyskuntien muutoksiin ja alueelliseen kehitykseen tulisi vaikuttaa, jotta ihmisten hyvinvointi ja ympäristön kestävä kehitys toteutuisivat.

Keskeisiä tutkimusaiheita ovat ympäristön tilan seuranta, ympäristövaikutusten ja suunnittelun vaikuttavuuden arviointi, yhteiskunnallisten rakennemuutosten seuranta, kestävän kehityksen, esimerkiksi ekologisen yhdyskuntasuunnittelun tietotarpeet ja Euroopan unionin pohjoinen ulottuvuus. Tutkittavat aiheet ja niitä vastaavat alueet voivat vaihdella paikallisista kysymyksistä valtakunnallisiin ja kansainvälisiin.

Suunnittelumaantieteen opetus antaa valmiuksia toimia itsenäisesti tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Työmahdollisuuksia löytyy valtion ja kuntien lisäksi yksityiseltä sektorilta sekä kotimaasta että kansainvälisiltä areenoilta. Työtehtävät voivat liittyä vaikkapa EU:n tai kansallisen aluepolitiikan tietotarpeisiin, maakuntien tai kuntien kaavoitukseen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeisiin, erilaisten kehittämishankkeiden projektijohtamiseen tai hankkeiden ympäristövaikutusten arviointiin.

Suunnittelumaantieteen professoreina toimii Harry Schulman.