Megacitystä milpalle – tutkimusretki Meksikoon 2006

Raportin kansikuva Maantieteen laudatur-opintoihin kuuluva tutkimusretki tehtiin lukuvuonna 2005-2006 Meksikoon. Kohdealueina ja kiinnostuksen kohteina olivat muun muassa Mexico City urbaaneine ilmiöineen, alkuperäiskansakysymykset, historialliset viidakkokaupungit ja Meksikolle sen sijainnin, yhteiskunnallisen kehitysasteen ja luonnonolosuhteiden vuoksi ominaiset hasardit.
Retki alkoi 3.1. ja yhteinen retkiohjelma päättyi 18.1., joten perilläoloajaksi jäi reilu kaksi viikkoa. Retkelle osallistui 30 opiskelijaa ja sen vetäjinä olivat FL Inka Kaakinen ja FM Jari-Pekka Mäkiaho. Retken suunnittelusta ja Meksikon-yhteyksien luomisesta kantoi suuren vastuun FM Pia Rinne.
Retkeä edelsi syyslukukaudella joukko alustuksia retken eri teemoista sekä intensiivinen seminaariviikonloppu 11.–12.11.2005. Seminaariesityksissään retkelle lähtevät alustivat omien kiinnostustensa mukaisia tutkimusaiheita sekä esittelivät sittemmin retken aikana toteuttamiensa pienimuotoisten tutkielmien kenttätutkimussuunnitelmat. Tältä sivulta löytyvät artikkelit pohjautuvat näihin syyslukukauden seminaareihin, joita on täydennetty retken aikana hankituilla aineistoilla ja kenttähavainnoilla. Retkiraportista löytyy myös Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen retkiraporttisarjassa (ISSN 0786-2172) julkaistu painettu versio, jonka tarkat tiedot sivun alareunassa.

Tutkimusretken painetun raportin tiedot:

Mäkiaho Jari-Pekka, Inka Kaakinen & Pia Rinne (2006; toim.). Megacitystä milpalle – tutkimusretki Meksikoon 2006. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen tutkimusretkiraportteja 43. Yliopistopainon pikapaino. 114 s.+ 5 liitesivua.

Tämän sivun on toimittanut Jari-Pekka Mäkiaho 18.12.2006.