Tervetuloa opiskelemaan maantieteen laitokselle Työmarkkinat
Erikoistumisaloihin

Maantieteen koulutusohjelmassa on kaksi vaihtoehtoista pääainetta, maantiede ja aluetiede. Kummassakin voi valita neljästä erikoistumislinjasta.

Maantieteessä erikoistumislinjat ovat geoinformatiikka, kulttuurimaantiede, luonnonmaantiede ja opettajankoulutus.

Aluetieteen erikoistumisvaihtoehdot ovat kaupunkimaantiede, kehitysmaantiede, matkailumaantiede ja suunnittelumaantiede.

Nämä erikoistumislinjat kouluttavat tutkijoita maantieteelliseen perustutkimukseen sekä asiantuntijoita elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon tehtäviin, joissa vaaditaan alueellista tietämystä ja paikkatieto-osaamista. Maantieteilijöitä työskentelee jonkin verran myös toimittajina ja kansalaisjärjestöissä.

Maantieteen opettajan erikoistumislinjalla annetaan valmiudet työskennellä opettajana oppilaitoksissa, joissa opetetaan maantiedettä. Useimmat valmistuneista toimivat maantieteen ja biologian aineenopettajina peruskouluissa ja lukioissa.

Työmarkkinat
Maantieteen Opiskelijat ry:n abi-info -sivulle
Tiedekunnan opiskelijavalinta -sivulle
HY:n maantieteen laitoksen kotisivulle