Tervetuloa opiskelelemaan maantieteen laitokselle Tervetuloa

Erikoistumisaloihin

opiskelemaan ja tutkimaan ihmisen ja luonnon järjestelmien alueellisia rakenteita ja toimintaa.

Maantieteellistä tutkimusta tehdään kaikilla maailman kolkilla ja jokaisella aluetasolla niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Tutkijat ja opettajat osallistuvat laajoihin tieteellisiin verkostoihin, joissa toimitaan monella eri kielellä.

Maantieteen opetuksen ja opiskelun muodot ovat moninaiset. Opiskelijat ja opettajat työskentelevät luennoilla, pienryhmissä, harjoituskursseilla ja seminaareissa. Kursseilla laaditaan kirjallisia harjoitustöitä ja suullisia esityksiä sekä opiskellaan verkko-oppimisympäristössä uusinta teknologiaa käyttäen. Maantieteen opiskelijat kirjoittavat tutkielmia, osallistuvat kenttäkursseille Suomessa ja ulkomailla ja perehtyvät alansa tieteelliseen kirjallisuuteen.

Maantieteen laitoksella työskentelee 10 professoria ja noin 30 muuhun henkilökuntaan kuuluvaa. Luonnonmaantieteessä, kulttuurimaantieteessä ja suunnittelumaantieteessä on kussakin kaksi professoria. Laitoksella on myös ruotsinkielinen professori sekä geoinformatiikan, kaupunkimaantieteen ja talousmaantieteen (erityisesti kaupunkitalouden) professorit.

Työmarkkinoille
Maantieteen Opiskelijat ry:n abi-info -sivulle
Tiedekunnan opiskelijavalinta -sivulle
HY:n maantieteen laitoksen kotisivulle