Tervetuloa opiskelemaan maantieteen laitokselle Erikoistumislinjat

Maantiede
Luonnonmaantiede tutkii luonnon järjestelmiä ja niissä ilmeneviä muutoksia sekä ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta. Siihen liittyvät läheisesti ympäristönsuojelu ja -hoito. Luonnonmaantieteen erikoistumisaloja ovat muun muassa geomorfologia, klimatologia, hydrogeografia ja biogeografia.
Kulttuurimaantiede tutkii ihmisen toiminnan alueellisia ja muita tilasidonnaisia ilmentymiä sekä yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuurimaantieteen erikoistumisaloja ovat muun muassa poliittinen maantiede, kulttuurinen maantiede, talousmaantiede ja terveysmaantiede.
Geoinformatiikka tutkii ympäristön tilaa ja seuraa alueiden käyttöä paikkatietoaineistojen, paikkatietojärjestelmien ja kaukokartoitusmenetelmien avulla.
Maantieteen opettajaksi opiskelevien pääaine on maantiede ja sivuaineena useimmissa tapauksissa ylesbiologia.

Aluetiede
Kehitysmaantieteessä tutkitaan sekä globaalisia kehitysongelmia että kehitysmaiden paikallisia olosuhteita alueellisesta näkökulmasta.
Matkailumaantieteessä tutkimuksen kohteina ovat makailun puitteissa taphtuvan vuorovaikutuksen alueelliset rakneteet sekä matkailuelinkeinon jäsentyminen paikalliseta tasolta globaaliseen kokonaisuuteen.
Kaupunkimaantieteessä tutkitaan kaupunkeja ja ihmistoimintaa kaupungeissa tilallisuuden ja alueellisuuden näkökulmista. Suunnittelumaantieteessä tutkitaan alueellisen suunnittelun menettelytapoja ja sisältöä sekä sovelletaan maantieteellistä tutkimusta suunnittelun tarpeisiin. Myös ympäristökysymysten sekä kansainvälisten yhteyksien huomioon ottamisella on keskeinen osa suunnittelumaantieteen opetuksessa. Tähän liittyvä opetus- ja tutkimusala on suunnitteluhankkeiden ympäristövaikutusten arviointi.

Erikoistumisalat
Työmarkkinoille
Maantieteen Opiskelijat ry:n abi-info -sivulle
Tiedekunnan opiskelijavalinta -sivulle
HY:n maantieteen laitoksen kotisivulle