Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Tietoa laitoksesta:
Maantieteen opettajan opinnot

Opettajan opinnot antavat muodollisen kelpoisuuden toimia maantieteen aineenopettajana peruskoulussa ja lukiossa. Kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava 180 op laajuiset opinnot, joihin tulee sisältyä maantieteen ja toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot sekä opettajan pedagogisia opintoja 25 op. Maisterin tutkintoon (120 op) tulee sisältyä pääaineen syventävät opinnot ja sivuaineopintoina opettajan pedagogisia opintoja 35 op sekä työharjoittelu (1 op). Opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvat kasvatustieteen ja ainedidaktiikan opinnot sekä opetusharjoittelu.