Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto MLT
 

 

  Kaupunkirakentamisen vaikutus Lukupuron

  hydrologiaan ja veden laatuun, LUPU-projekti

Tervetuloa tutustumaan Lukupuron mittausasemaan!

Lukupuron mittausasema sijaitsee Espoossa, Lukupuron kaupunginosassa. Asemalla seurataan Suurpellon alueelta virtaavan Lukupuron virtaamaa ja veden laatua. Mittausasema valmistui joulukuussa 2005. Sen toiminnasta vastaa Helsingin yliopiston Maantieteen laitos yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

Lukupuron ajantasainen veden laadun tieto on nyt saatavilla netissä. Voit katsolla viimeisten kahden vuorokauden tai viimeisen kuukauden veden laadun tietoja.  Lukupuron asemalta on myös saatavissa tietoja vallitsevasta säätilasta. Huomaa, että ainesto on tarkistamatonta ja korjaamatonta ja sen jatkokäyttöön tarvitaan kirjallinen lupa.Katso video Lukupuron kevättulvasta 12.4.2006 klo 19, jolloin virtaama oli 760 litraa sekunnissa [tiedoston koko 3,5 Mb].  Suurimman osan  vuodesta purossa virtaa vettä alle 50 litraa sekunnissa.  Video Lukupurolta 17.5.2006 klo 9, jolloin vettä virtasi 34 l/s.

Lukupuron virtaama

Lukupuron virtaama viimeisten kahden vuorokauden aikana litroina sekunnissa.


Lukupuro nyt!

Lukupuron mittausasema aseman oman valvontakameran kuvaamana juuri nyt. Oikealla keskellä virtaa Lukupuro mittapadon ylitse. Kuvan vasemmassa laidassa näkyy mittalaitteiden suojarakennus, jonka katolle on sijoitettu sääasema. Kuva on otettu kaakosta lounaaseen.   


Kaupunkirakentamisen vaikutus Lukupuron hydrologiaan ja veden laatuun (LUPU) -projektissa tutkitaan millaisia vaikutuksia rakentamisella on Suurpellon alueen halki virtaavan Lukupuron virtaamaan, veden laatuun ja ainekuljetukseen. Samalla saadaan tietoa yleisemminkin alueen ympäristön tilasta ja sen muutoksista. Tutkimuskohde on erityisen sopiva tämän kaltaisen tutkimushankkeen toteuttamiseen, koska Suurpeltoon rakennettava kaupunkialue sijoittuu kokonaisuudessaan Lukupuron valuma-alueelle kattaen siitä keskeisen osan. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään nykyiset olosuhteet ja prosessit Lukupuron alueella. Toinen vaihe rakentuu useita vuosia kestävän rakentamisen vaikutusten seurannan tuloksista

valuma-alue

Karttaan on rajattu  katkoviivalla Lukupuron valuma-alue  ja tummalla yhtenäisellä viivalla Suurpellon suunnittelualue. Rakennetut alueet  on esitetty harmaalla, pellot ja niityt keltaisella (tilanne kesällä 2005). Aluetta halkovat seudulliset valtaväylät Turun moottoritie ja Kehä II. 

Lukupuron tutkimusasemalla  mitataan veden sähkönjohtavuutta, happipitoisuutta, lämpötilaa pH:ta ja sameutta sekä virtaama ja sademäärä.  Veden laadun arvot  talletetaan viiden minuutin välein ja ne päivitetään nettisivustolle kaksi kertaa tunnissa.Lukupuron virtaama ja veden laatu vuoden vaihteessa 2005-2006 .

Ylläolevassa kuvassa on esimerkki Lukupuron veden laadun vaihtelusta.  Kuvassa on esitetty Lukupuron virtaama (litroja sekunnissa, sininen käyrä), sähkönjohtavuus (µS/cm, musta käyrä), veden sameus (NTU, punainen käyrä) ja  yhteenlaskettu sademäärä tunneittain (mustat pylväät, kuvan havainnollistamiseksi sademäärä millimetreinä tunnissa on kerrottu kymmenellä).

Ilman lämpenemisestä ja räntä/vesisateesta seurannut osittainen lumen sulaminen  nostivat vuoden 2005 viimeisenä päivänä Lukupuron virtaaman enimmillään kuusinkertaiseksi lähtötilanteeseen nähden. Samalla veden sähkönjohtavuus hetkellisesti kaksinkertaistui ja sameus yli 20-kertaistui. Veden sameus kertoo lähinnä puron kuljettamasta kiintoaineksesta eli savesta, katupölystä ja hienosta hiekasta. Sähkönjohtavuus taas kuvaa veteen liuenneiden aineiden määrää.  Talvella suuret sähkönjohtavuusarvot kertovat yleensä tiesuolauksen vaikutuksesta pintavesiin.

Lukupuron veden laatu ja säätila nyt:

Viimeisen kahden vuorokauden virtaaman, sademäärän  ja veden laadun vaihtelu

Viimeisen kuukauden virtaaman, sademäärän  ja veden laadun vaihtelu 

Säätila Lukupuron asemalla Espoossa Suurpellon ja Mankkaan alueen lämpötila, tuulen nopeus, ilmanpaine, ilmankosteus ja sateen intensiteetti. Yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen ja Vaisalan kanssa.

Lisätietoja: yliopistonlehtori Olli Ruth, Helsingin yliopiston maantieteen laitos.
Mitä on hydrogeografinen tutkimus? Ota selvää!


Lukupuron tutkimuksessa yhteistyössä:


logo       logo