Helsingin yliopiston luonnonmaantieteen
 
HYDROGEOGRAFINEN TUTKIMUS
 
           
 
Urbanisaation vesistövaikutukset
Rannansiirtyminen ja vesistöjen kehityshistoria
Veden laatu ja maankäytön
vesistövaikutukset
Yhteystiedot
 

Hydrogeografia

on tieteenala, jonka tutkimuksen kohteena Suomessa ovat erityisesti vesistöt ja Itämeri. Niiden pitkän aikavälin kehitystä on tutkittu jo vanhastaan. Viime vuosikymmeninä vesistöjä ja niiden valuma-alueita on alettu tutkia yhä enemmän myös toiminnallisina kokonaisuuksina, jolloin huomiota on kiinnitetty valuma-alueiden ominaispiirteiden selvittämisen ohella vesistöjen hydrologiaan sekä veden laatuun ja liikkeeseen liittyviin tekijöihin ja prosesseihin. Yhä useammin selvityksen kohteeksi on noussut tutkimusongelmia, joissa ihmisen toiminnan vaikutukset ovat keskeisesti esillä.

Mellunkylänpuro tulvii Helsingissä

English Opetus Laboratoriovarustus

Ajankohtaista

Uusia julkaisuja (pdf/html)

Ruth:
Kaupunkipurojen hydrogeografia kolmen esimerkkivaluma-alueen kuvastamana Helsingissä

Vaalgamaa:
The effect of urbanisation on Laajalahti Bay, Helsinki City, as reflected by sediment geochemistry

Ruth:
The effects of de-icing in Helsinki urban streams, Southern Finland

Tikkanen&Ruth:
"Origins and development of the ancient outflow channel of the river Vantaanjoki.."