Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Tietoa laitoksesta:


Maantieteen laitoksen palautejärjestelmä

Palaute ja arviointi ovat erottamaton osa akateemista yhteisöä. Vaikka opiskelijaelämäsi tuntuu olevan täynnä jatkuvaa arviointia, se on myönteinen asia! Palaute ja arviointi ovat menetelmiä, joiden avulla pyritään laadukkaaseen oppimiseen ja tieteeseen sekä palvelemaan paremmin isänmaata ja ihmiskuntaa, kuten asia yliopistolaissa kirjoitetaan!!

Maantieteen laitos kerää kurssipalautetta kaikista opintosuorituksen arvoisista kursseista ja kirjatenteistä jokaisen periodin päätteeksi. Laitoksen tavoitteisiin sisältyy kurssien kehittäminen opiskelijoilta saadun palautteen avulla.

Kurssipalautteen anto on osa kurssia ja tahdomme kuulla sinun mielipiteesi suorittamistasi kursseista, jotta voimme kehittää laitoksemme kurssien sisältöä, opetusta ja laatua. Palautetta annat nimettömänä ja luottamuksellisesti selviten tehtävästä muutamassa minuutissa. Haluamme korostaa, että jokaisella on mielipide jokaisesta kurssista. Anna rohkeasti positiivista, negatiivista ja kehittävää palautetta.

Maantieteen ja aluetieteen kurssit ovat selkeästi ryhmitelty palautesivulle periodeittain aakkosjärjestykseen, joten löydät suorittamasi kurssit ja kirjatentit helposti ja nopeasti. Kurssin nimeä klikkaamalla aukeaa e-lomake, jossa on kurssityypin mukaiset kysymykset, joihin vastaamalla päätät kyseisen kurssin omalta osaltasi.


Periodi I

 • 56491 Geomorfologian tutkimusmenetelmät (3 op, 2 ov)
 • 56302 Geoinformatiikan Luk-seminaari (2 op, 1 ov)
 • GI applications
 • 56282 GI in paleoclimatic applications.
 • 56053 Johdatus luonnonmaantieteeseen (2 op, 1 ov).
 • Kehitys- ja matkailumaantieteen graduseminaari (5 op, 3 ov)
 • 56312 Kehitys- ja matkailumaantieteen seminaari (3 op, 2 ov)
 • 56490 Luonnonmaantieteen kenttäkurssi (2 op, 1 ov)
 • 56035 Luonnonmaantieteen Luk-seminaari (4 op, 2 ov)
 • Luonnonmaantieteen maisteriseminaari (5 op, 3 ov)
 • 56003 Maantieteen ja aluetieteen perusteet (2 op, 1 ov).
 • 56402 Nation, State and Identity in Finland (2/5 cr, 1/3 sw)
 • Spatial statistics
 • 56031 Suomen geomorfologia (2 op, 1 ov)
 • Teoriat ja käsitteet
 • 56212 Tieteellinen viestintä (2op, 1ov).
 • 560220 TVT 1. Tiedon hankinta ja esittäminen (5 op, 3 ov).
 • 56304 Geoinformatiikan seminaari / Seminar in GI (4 op, 3 ov)

Periodi II

 • 56090 Australian ja Uuden-Seelannin aluemaantiede (2op, 1ov).
 • 56019 Geocomputation (5 op, 3 ov)
 • 56316 Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus ( 6op,4 ov)
 • 56444 GI in urban studies
 • 56013 Johdatus aluetieteeseen (2 op, 1 ov).
 • 56054 Johdatus kulttuurimaantieteeseen (2 op, 1 ov).
 • 56301 Kaukokartoitusmenetelmät / Remote sensing methods(5 op, 3 ov)
 • 56366 Kaupunki- ja suunnittelumaantieteen luk-seminaari.(3 op, 2 ov)
 • 56168 Kaupunkitalouden kurssi (5 op, 3 ov)
 • Kehitys- ja matkailumaantieteen tutkielmatyöpaja
 • Kulttuurimaantieteen luk-seminaari (4 op, 2 ov)
 • Kvalitatiiviset menetelmät maantieteessä (3 op, 2 ov)
 • 56153 Käsitteet, teoriat ja kaupunkitutkimus (3-5 op, 2-3 ov)
 • 56480 Kemialliset analyysimenetelmät (5 op, 3 ov)
 • 56067 Maantieteen seminaari (4 op, 2 ov). Tikkanen, Matti.
 • 56282 Raster GIS in environmental studies (3 op, 2 ov)
 • 56013 Suomen maantiede (3 op, 2 ov)
 • Tieto, teknologia ja aluekehitys (2 op/1 ov)
 • 56295 Tutkimusmetodiikka (8 op, 5 ov)
 • 56276 Tutkimusretki Etelä-Afrikkaan (5 op/3 ov)
 • 56276 Tutkimusretki Kuubaan (5 op/3 ov)
 • 562210 TVT 2. Kartografia (5 op, 3 ov)
 • Vertailevan kaupunkitutkimuksen kurssi (5 op/ 3 ov)
 • 56374 Yleiskaavoituskurssi
 • Kulttuurimaantieteen maisteriseminaari (5 op, 3 ov)

Periodi III

 • 563520 Didaktisen maantieteen seminaari (4 op, 2 ov)
 • 56315 GIS jatkokurssi /Applied GI in geography (3op, 2ov).
 • 56410 Ilmakuvatulkintaa luonnonmaantieteilijöille (5op, 3ov).
 • 56402b Johdatus talousmaantieteeseen
 • Kartografian historiaa (2 op, 1 ov)
 • Kaupunkitutkimuksen menetelmät (3 op, 2 ov)
 • Kaupunki- ja suunnittelumaantieteen tutkielmatyöpaja (3 op, 2 ov)
 • 56402 Kestävän liiketoimintaosaamisen perusteet (5 op, 3 ov)
 • 56023 Maantieteellinen tutkimus ja perinne (2 op)
 • 56282 Spatial modelling in environmental studies (4 op, 3 ov)
 • Teoriat ja käsitteet kaupunkimaantieteessä
 • 56014 TVT 3. Geoinformatiikka (5op, 3ov).
 • Vanhat kartat aluetieteellisessä tutkimuksessa (4 op, 2 ov)
 • 56492 Ympäristön muutoksen tutkimusmenetelmät (3op,2ov).

Periodi IV

Muita kursseja

Anna palautetta myös palautejärjestelmästä!

 

Palautejärjestelmän opiskelijakoordinaattorit: Aino Tanttari ja Johanna Raikaa