Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
KulttuurimaantiedeMaantieteen laitoksen toimisto:
Gustaf Hällströmin katu 2 (PL 64)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 50790
puh. (09) 191 50788 (informaatikko)
fax (09) 191 50760
Tervetuloa kulttuurimaantieteilijäksi!

Kulttuurimaantieteilijät tutkivat ihmisen toiminnan alueellisia säännönmukaisuuksia, yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutusjärjestelmää ja ihmisen suhdetta tiloihin ja paikkoihin.

Kulttuurimaantieteen aihepiirien kirjo on laaja. Tutkimuskohteisiin lukeutuvat kulttuuriin, politiikkaan, talouteen ja väestöön liittyvät ilmiöt. Tutkimuksessa käytetään niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisiakin menetelmiä.

Helsingin yliopiston maantieteen laitoksella kulttuurimaantieteessä tutkitaan muun muassa terveyttä, uutuuksien alueellista leviämistä, historiallista kartografiaa, tutkimusmatkailua, vähemmistöjä, nationalismia, identiteettipoliittisia symboleja, populaarikulttuuria sekä rajoja ja rajaseutuja. Laitoksen kulttuurimaantieteessä painottuvat omista havainnoista oppiminen, kenttätyö, kansainvälisyys ja sujuva kirjallinen, suullinen ja visuaalinen viestintä.

Kulttuurimaantieteestä valmistuneet sijoittuvat esimerkiksi tutkijoiksi korkeakouluihin ja alueellisiin tutkimuslaitoksiin tai asiantuntijoiksi julkiseen hallintoon, yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin. Kulttuurimaantieteilijöitä on palkattu myös kustannusalalle, suunnittelu- ja insinööritoimistoihin, kartografian erikoistehtäviin, ympäristökeskuksiin, matkailu-, tiedotus- ja markkinointialalle sekä kehitysmaatehtäviin.