Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Kehitysmaantiede
Tietoa:

 

Yhteistiedot:

Gustaf Hällströmin katu 2 (PL 64)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 50788 (informaatikko)
fax (09) 191 50760

Tervetuloa!

Kehitysmaantiede on yksi aluetieteen erikoistumislinja, missä voi suorittaa maantieteen maisteriopinnot.


Kehitysmaantieteessä tutkitaan erityisesti maapallon köyhimpiä maita ja alueita Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa, ns. Kolmatta maailmaa tai Etelää, jonka vastinparina on Pohjoisen teknis-taloudellista kulttuuria edustavat Eurooppa, Amerikka ja Australia. Kehitysmaantiede on ongelmakeskeinen, poikkitieteellinen ja monikulttuurisia lähestymistapoja hyödyntävä tiedeala, missä alueellisuutta tutkitaan globaalisen ja paikallisen välisissä yhteyksissä osallistavilla (kvalitatiivisilla) ja geoinformatiikan (kvantitatiivisilla) menetelmillä. Sen tarkoituksena on uuden tieteellisen tiedon tuottaminen kehitysmaista, niiden ongelmista ja ratkaisumahdollisuuksista. Kehitysmaatutkimuksella on myös yhteiskunnallinen vaikuttavuutensa kehitysyhteistyön kautta, jonka toimintaperiaatteena on kestävä kehitys: hyvä hallinto, demokratia, köyhyyden vähentäminen, tasa-arvo, sekä luonnon ja kulttuurin monimuotoisuus. Globaalisia ja paikallisia kehittyneisyyseroja käsitteleviä tutkimusteemoja ovat mm. alueelliset konfliktit, muuttoliike, pakolaisongelmat, kaupungistuminen ja kilpailu kaupunkitilasta, väestönkasvu ja luonnonvarojen riittävyys, metsien häviäminen ja uudistaminen, alkuperäiskansojen maakysymykset, digikuilu, kehityksen mittaaminen ja matkailun muodot.