Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Tietoa laitoksesta:
Ajankohtaista ja uutisia:

Kaupunkikirjoituspalkinto 2005 jaettu Jani Vuolteenaholle ja Terhi Ainialalle
Kaupunkitutkimuksen päivillä 4.-5.5. 2006 Helsingissä

Kaupunkitutkimuksen päivillä jaetaan vuosittain palkinto parhaasta kaupunkikirjoituksesta. Tänä vuonna palkinnon saivat FT Jani Vuolteenaho ja dosentti Terhi Ainiala artikkelista ”Urbaanin paikannimistön haasteita. Kielitieteen ja maantieteen tieteenalatraditioista arkiseen käyttönimistöön Helsingin metropolialueella”.
Artikkeli on ilmestynyt Alue ja Ympäristö- lehdessä 1/2005. Jani Vuolteenaho työskentelee
yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Maantieteen laitoksella ja Terhi Ainiala on
erikoistutkija Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa.

Raadin mielestä artikkeli kohdistuu kaupunkikulttuurin tutkimuksen ytimeen:
asukkaiden omiin tapoihin merkityksellistää kaupunkiaan. Aiemmin on tutkittu lähinnä
virallista nimenantoa eikä juurikaan kaupunkilaisten itsensä antamaa nimistöä.
Artikkeli käsittelee tilankäyttöä ja kulttuurisen tilan luomista tuoreesta näkökulmasta.

Raati kiitti artikkelin onnistunutta monitieteisyyttä. Se luo katsauksen kielentutkimuksen ja kulttuurimaantieteen paikannimistötutkimuksen kehittymiseen, kritiikkiin ja nykyhaasteisiin ja osoittaa kahden tieteenalan yhteistyön hedelmällisyyden kaupunkitutkimuksen kentällä. Artikkeli nostaa esille tuoreita kysymyksiä ja näkökulmia ja tarjoaa myös välineitä niiden käsittelyyn. Se on avaus ”urbaaniin onomastiikkaan” ja auttaa varmasti jatkossa niitä, jotka haluavat tutkia vastaavia kysymyksiä muissa suomalaisissa kaupungeissa.

Palkintoraati seuloi voittajan seitsemästä tiedelehtien toimituksen esivalitsemasta
artikkelista. Palkintoraatiin kuuluivat professori Pauline von Bonsdorff (Jyväskylän
yliopisto, pj), tutkija Timo Heikkinen (Teknillinen korkeakoulu), tutkija Mervi Ilmonen
(Teknillinen korkeakoulu), professori Jussi Jauhiainen (Oulun yliopisto), yliopistonlehtori
Timo Kopomaa (Helsingin yliopisto) ja FT Vivi Niemenmaa (Helsinginyliopisto).

Lisätietoja:
Pauline von Bonsdorff
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / Jyväskylän yliopisto
puhelin (014) 260 1484, 050 376 1196
mailto:pauline@cc.jyu.fi