Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Kaupunkimaantiede
Toimisto:

Gustaf Hällströmin katu 2 (PL 64)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 50790
puh. (09) 191 50788 (informaatikko)
fax (09) 191 50760
Kaupunkimaantiede - Tutkimus

Kaupunkimaantieteellisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteet ovat laaja-alaisia. Tutkimusaiheisiimme kuuluvat kaupunkien ilmiöt aina asumisesta ja liikkumisesta etnisiin vähemmistöihin ja sosiaaliseen eriytymiseen. Tutkimuksessa käytetään hyväksi niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisia menetelmiä paikkatietoaineistoja unohtamatta. Tutkimuskohteet riippuvat paljolti tutkimus- ja opetushenkilökunnan sekä tohtorikoulutettavien mielenkiinnon kohteista. Kaupunkimaantieteellinen tutkimus on myös läheisesti yhteydessä myös kaupunkitaloustieteeseen ja suunnittelumaantieteeseen.

Alan tutkimusta tehdään sekä itsenäisesti että osana laajempia tutkimushankkeita. Osa kaupunkimaantieteen tutkimushankkeista on luonteeltaan moni- ja poikkitieteellisiä, jolloin tutkimusta tehdään aktiivisesti muiden tiedekuntien ja yliopistojen sekä yritysmaailman kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tutkimuksia julkaistaan mm. useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa tieteellisissä julkaisusarjoissa sekä julkisen hallinnon ja tutkimuslaitosten julkaisusarjoissa.

Alla on esitelty kaupunkimaantieteen tutkimushankkeita. Lisätietoa tutkimuskohteista löytyy myös kunkin henkilökunnan jäsenen omilta kotisivuilta.