Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Tietoa laitoksesta:
Asumisen muutoksen tutkijakoulu

Tutkijakoulutuspaikkojen haku

Opetusministeriö on myöntänyt määrärahan 1.1.2006 alkavaksi nelivuotiskaudeksi 5 tutkijaopiskelijan (palkkaluokka A 18 tai vastaava) palkkaamiseen Asumisen muutoksen tutkijakouluun. Opiskelupaikka on tarkoitettu päätoimisiin tohtoritutkintoon tähtääviin opintoihin. Tutkijaopiskelupaikkoja voidaan myöntää myös lyhyemmäksi ajaksi. Asumisen muutoksen tutkijakoulu on Helsingin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun sekä Tampereen yliopiston yhteinen, monitieteinen tutkijakoulutusohjelma, johon kuuluvat Helsingin yliopiston maantieteen ja sosiologian laitokset, Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ja arkkitehtiosasto sekä Tampereen yliopiston sosiologian laitos. Tutkimusaiheiden tulee liittyä asumiseen, kaupunkitutkimukseen tai yhdyskuntasuunnitteluun.

Virallinen hakuilmoitus tutkijakouluun löytyy tästä PDF -muodossa ja lisää tietoa myös: http://www.tkk.fi/Yksikot/YTK/

Lisätietoja antavat tutkijakoulun johtaja Mari Vaattovaara (HY, maantiede) 050-560 4989 ja tutkijakoulun koordinaattori Mervi Ilmonen (TKK, YTK) 09-451 2141

Tiedusteluja voi osoittaa myös ohjelman muille jäsenille:

- professori Heikki Loikkanen, (HY, talousmaantiede)

- professori Tapani Valkonen, (HY, sosiologia)

- dosentti Matti Kortteinen, (Stakes) matti.kortteinen@stakes.fi

- professori Hilkka Lehtonen, (TKK, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus)

- professori Kimmo Lapintie (TKK, arkkitehtiosasto, yhdyskuntasuunnittelu)

- professori Tuomo Siitonen, (TKK, arkkitehtiosasto, asuntosuunnittelu), tuomo.siitonen@tkk.fi

- professori Pertti Alasuutari (TaY, sosiologia), pertti.alasuutari@uta.fi

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 15.11. 2005 kello 15.45 mennessä Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansliaan. Osoite Pl 44, (Jyrängöntie 2), 00014 Helsingin Yliopisto. Kuoreen merkintä “Asumisen muutoksen tutkijakoulu”. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, opinto- ja tutkimussuunnitelma (maksimipituus 10 sivua), ohjaajan lausunto sekä ansio- ja julkaisuluettelo. Hakemuksia ei palauteta.