Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Tietoa laitoksesta:
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Maantieteen laitoksen HOPS-työskentely keskittyy ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tuutoriryhmiin. Seuraavina vuosina se kytketään kandidaatti- ja maisteriseminaarien pienryhmätyöskentelyyn ja vastaanottoihin.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa HOPS on muodoltaan portfolio eli kirjoitelma, jossa kootaan yhteen erilaiset opintoihin liittyvät suunnitelmat ja suoritukset.

Suunnitelman laatimisen apuna voidaan käyttää tiedekunnan HOPS-kysymyspankkia: http://www.helsinki.fi/ml/opetuksentuki/hopsopiskelija.html

Kandidaatin tutkinto HOPS (1 op)
Opintopiste rekisteröidään kahden portfolionäytteen perusteella.

1. Uudet opiskelijat jaetaan n. 10 hengen tuutoriryhmiin, joissa on opettajatuutorin lisäksi 2 opiskelijatuutoria. Ensimmäisessä tapaamisessa periodissa I esitellään laitosta opiskeluympäristönä, laitoksen opetuksen rakennetta, periodeja ja opintojen suorittamisjärjestystä. Samoin esitellään HOPSin periaatteita ja sen laatimista.

2. Kukin opiskelija laatii oman HOPSinsa ja palauttaa sen opettajatuutorille seuraavaan kokoontumiskertaan mennessä. Siitä keskustellaan ryhmätapaamisessa periodissa II, jossa keskeisenä asiana on erityisesti pääaineen valinta ja siihen liittyen kevään kursseille ilmoittautuminen.

3. Keväällä periodissa III-IV opiskelija palauttaa ensimmäisen portfolionäytteen, johon sisältyvät arvioit HOPSin toteutumisesta sekä täydennetty suunnitelma tulevista opinnoista (pääaine/erikoistumislinja, sivuaineet, ammattikuva).

4. Toinen portfolionäyte kytketään erikoistumisalan seminaariin kolmannen opiskeluvuoden aikana, jolloin seminaarin vetäjä ottaa vastaan näytteen ja antaa palautteen vastaanotollaan osana seminaarityöskentelyä.

HOPS-pisteen tuo rekisteröitäväksi LuK-seminaarin/portfolio-näytteen vastaanottaja.

Maisterin tutkinto HOPS (1 op)

1. Maisterin tutkinnossa HOPS-piste kytketään osaksi graduseminaaria.

Opiskelija laatii HOPSin erikoistumislinjansa professorille graduseminaarin työskentelyn käynnistyessä. Palautekeskustelut.

2. Opiskelija palauttaa portfolionsa ja tarkennetun maisterintutkinnon HOPSin ensimmäisen opiskeluvuoden III-IV periodin kuluessa. Suorituspiste rekisteröidään graduseminaarin päättyessä. Sen tuo rekisteröitäväksi seminaarin vastuuprofessori.

 


Maantieteen laitoksen opintoneuvoja:

Airi Töyrymäki, puh.191 50788 hmaa-opintoneuvonta@helsinki.fi