Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Tietoa laitoksesta:
Toimisto:
Gustaf Hällströmin katu 2 (PL 64)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 50790
puh. (09) 191 50788 (informaatikko)
fax (09) 191 50760
Henkilökunta:
Westerholm, John, FT
professor, laitoksen johtaja, prefekt
opetusala: kulttuurimaantiede
työpuh.: 191 50775, kotipuh.: 302 473, käsipuh.: 050-3088247
kotiosoite: Kiekkotie 6 A, 01280 Vantaa
vastaanotto: huone Exactum 427, ti 10-11
erikoisalat:
- liikennemaantiede
- historiallinen maantiede
- aluemaantiede
- Japani
- Pohjoismaat

Bernelius, Venla, FM
projektitutkija
työpuh.: 191 50784, 041 530 7369
erikoisalat:
-kaupunkitutkimus

Clark, Barnaby
PhD Student/ tutkijakoulutettava
Telephone: +358 9 191 51062
Research Interests:
- Geographical Information Systems (GIS)
- Remote Sensing of Tropical Vegetation
- Remote Sensing of Urban Environments

Dhalmann, Hanna T., HM
tutkijakoulutettava
työpuh.: 191 50766, 040-5346242
erikoisalat:
-Kaupunkitutkimus
-Asumisen tutkimus
-Alueellinen eriytyminen
-Maahanmuuttajat

Eskelä, Elina, FM
tohtorikoulutettava
työpuh.: 191 51202
erikoisalat:
- kaupunkimaantiede
- asuminen

Gonsamo, Alemu, PhD
Telephone: +358 9 191 50770

Hellemaa, Pirjo, FT
maantieteen lehtori (SOKLA)
opetusala: perusopinnot, luokanopettajien opinnot, luonnonmaantiede
työpuh.: 191 29596, kotipuh.: 294 1579
Vastaanottoaika: sopimuksen mukaan, Siltavuorenpenger 20 R, huone 208
erikoisalat:
- geomorfologia
- dyynit
- hiekkarannat
- rakeisuusparametrit
- deflaatio
- rannikkodyynit
- dyynien kasvillisuus

Himberg, Nina
projektitutkija
työpuh: 09 191 51061
erikoisalat:
- kehitysmaantiede
- yhteisöpohjainen luonnonvarainhallinta
- ekoturismi
- Itä-Afrikka

Hjort, Jan, FT
dosentti, tutkija
opetusala: luonnonmaantiede
työpuh.: 191 51067, känny: 0400 723629
erikoisalat:
- Periglasiaalisten muodostumien mallintaminen
- Periglasiaalinen morfologia
- Geomorfologinen kartoitus
- Geomorfologia

Inkinen, Tommi, FT
professori
opetusala: kulttuurimaantiede
puh.: 191 50778, 0400 882818
vastaanotto: ti 13-14
erikoisalat:
- kulttuurimaantiede
- talousmaantiede
- aluetiede

Jaako, Johanna, FM
amanuenssi
henkilöstö- ja taloushallinto
puh.: 191 50790

Johansson, Tino, FM
tutkija, koordinaattori
työpuh. 191 51045
vastaanotto: huone A120, ke klo 10-12
erikoisalat:
- kehitysmaantiede
- eläinmaantiede
- luonnonsuojelukysymykset
- paikallisyhteisöt
- eteläinen Afrikka ja Tansania
- geoinformatiikka

Jokela, Salla, FM
projektitutkija
työpuh: 191 51639
erikoisalat:
- matkailumaantiede
- kartografia ja tiedon visualisointi
- maisematutkimus
- kulttuurinen maantiede
- poliittinen maantiede

Kaakinen, Inka, FL
PhD Student
tutkijakoulutettava
puh: 044-5457787
erikoisalat:
-kehitysmaantiede

Kepsu, Kaisa, FM
projektitutkija
työpuh.: 191 50794
erikoisalat:
- muuttoliike
- vähemmistöt
- poliittinen maantiede

Kivikkokangas-Sandgren, Ritva, FT
dosentti, yliopistonlehtori
opetusala: kehitysmaantiede
työpuh.: 191 50791
Vastaanotto: huone A133, ti klo 10-11
erikoisalat:
- kehitysmaantiede
- kehitysproblematiikka
- ekologiset ongelmat kehitysmaissa
- naistutkimus maantieteessä
- Filippiinit, Namibia, Senegal, Bolivia, Guatemala, Vietnam, Etelä-Afrikka
- kenttätutkimus
- metsien häviäminen
- kansalaisjärjestöt
- kestävä kehitys
- kaupunkiekologia
- kaupungistuminen

Koskela, Hille, FT
yliopistonlehtori, virkavapaa 1.8. 2012 saakka
akatemiatutkija
kotipuh.: 040-732 7325

Kosonen, Katariina, FT
yliopistonlehtori mvs.
opetusala: aluetiede
työpuh.; 191 50787, kotipuh.: 044-0466300
vastaanotto: huone A131, ke klo 11-12
erikoisalat:
- lehdistökartografia
- kartografian historia
- kulttuurimaantiede

Kuusisto-Hjort, Paula, FT, DI
tutkijakoulutettava
kotipuh: 040-5041439
erikoisalat:
-luonnonmaantiede
-hydrologia

Linkola, Hannu, FM
projektitutkija
toimitussihteeri (Terra)
työpuh: 191 51043
erikoisalat:
- oppihistoria
- tieteen filosofia
- poliittinen maantiede
- kulttuurinen maantiede
- maisematutkimus
- kartografia
- tieteellinen viestintä

Loikkanen, Heikki, VTT
professori
opetusala: kaupunkitalous
työpuhelin: 191 28722,
mobile: +358-(0)40-5010156
työpaikan osoite: Arkadiankatu 7, (Economicum) huone D112, PL 17
vastaanotto: ti 12-13, parillisina viikkoina Economicumissa (D112) ja parittomina maantieteen laitoksen kokoushuoneessa

Luoto, Miska, FT
professori
opetusala: luonnonmaantiede
työpuh.: 191 50768, gsm: 044 2727327
vastaanotto: huone A136, to klo 10-11
erikoisalat:
- Alueellinen analytiikka ja mallinnus
- Biogeografia ja makroekologia
- Periglasiaalinen morfologia
- Ilmastonmuutoksen ympäristövaikutukset
- Maisemaekologia ja habitaattimallit
- Pohjoinen ympäristö

Löytönen, Markku, FT
professori
opetusala: kulttuurimaantiede
työpuh.: 191 50781, kotipuh/fax: 458 4710, käsipuh.: 0500-41 2928
Vastaanotto: huone A126, ma klo 12-13
erikoisalat:
- terveysmaantiede
- GIS
- tutkimusmatkailu

Maeda, Eduardo
projektitutkija

Makkonen, Teemu, FM
Tohtorikoulutettava
Työpuh: 191 50794, 050 4154895
Erikoisalat:
- Tietoyhteiskunta
- Innovaatiot
- Merenkulkuala
- Luonnonsuojelu ja matkailu
- Alueellinen kehittyneisyys

Merisalo, Maria, FM
Tohtorikoulutettava
Työpuh: 191 50793
Erikoisalat:
- Kulttuurimaantiede

Minoia, Paola, Ph.D.
University researcher
tel. 191 51638
Research interests:
- Development geography
- Political geography
- Water management
- Tourism and sustainability
- Environmental policies
- Territorialisation processes
- Mediterranean and African studies

Mäkiaho, Jari-Pekka, FM
tutkijakoulutettava
opetusala: luonnonmaantiede
puh.: 191 50762, 050 5347972
erikoisalat:
- Geomorfologia
- GIS luonnonmaantieteessä

Muller-Rönkkö, Maria, FM
tohtorikoulutettava
puhelin: 50763
erikoisalat:
- periglasiaalinen ympäristö
- ikirouta

Norppa, Miika, FM
Tohtorikoulutettava
Työpuh: 191 51044
Erikoisalat:
- Kaupunkimaantiede

Paarlahti, Arttu, FM
yliopisto-opettaja
huone A121
opetusala: tietokonekartografia
puhelin: 191 51098
erikoisala: kartografia

Pellikka, Petri, FT
professori
opetusala: geoinformatiikka
työpuh.: 191 51068, +358-50-4154701
vastaanotto: huone A132, to 11-12
erikoisalat:
- kaukokartoitus
- biogeografia
- metsätuhotutkimus
- jäätiköt
- BRDF – monikulmainen kaukokartoitusaineisto
- Suomi, Pohjois-Eurooppa, Keski-Eurooppa, Kanada, Itä-Afrikka

Ponto, Heli, FM
tohtorikoulutettava
työpuh.: 191 51044
erikoisalat:
-kaupunkimaantiede

Raento, Pauliina, Ph.D.
professori
opetusala: kulttuurimaantiede
puh.: 191 50780
vastaanotto kevät 2010
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Yhteydenotot s-postitse: pauliina.raento@helsinki.fi
erikoisalat:
- poliittinen maantiede
- kulttuurinen maantiede
- vapaa-ajan maantiede
- tieteellinen julkaisu
- Espanja, Suomi, Yhdysvallat

Rautio, Vesa, FT
tutkijatohtori
huone: A127

Ratvio, Rami,  FM
tutkijakoulutettava
työpuh.: 191 51099, kotipuh.: 050-359 4572
erikoisalat:
- asuminen
- kaupunkirakenteen muutos

Reijola, Hanna
laborantti
puh.: 191 50764

Rice, Gareth, PhD
Postdoctoral Researcher
tel. 191 50785
Research interests:
- Urban geography

Ristisuo, Hanna, FM
yliopisto-opettaja
opetusala: kulttuurimaantiede
työpuh.: 191 50771, 050-566 3976
vastaanotto: huone A125a, to klo 10-11
erikoisalat:
-kaupunkitutkimus

Ruth, Olli, FT
yliopistonlehtori
opetusala: luonnonmaantiede
työpuh.: 191 50765, kotipuh.: 488 996, käsipuh.: 040-5628 348
aika, jolloin parhaiten tavattavissa: huone B116b, ke 13-14
erikoisalat:
- luonnonmaantiede
- hydrologia
- kaupunkiympäristö

Schulman, Harry, FT
professori, yksikön johtaja
opetusala: suunnittelumaantiede
työpuh.: 191 50777, käsipuh.: 050 559 6611
vastaanotto: huone A135, to klo 10-11
erikoisalat:
- aluesuunnittelun teoria
- aluekehitys
- alue- ja yhdyskuntarakenteet
- aluepolitiikka

Siljander, Mika
PhD Student, yliopistonlehtori mvs.
TAITATOO Project Researcher
vastaanotto: huone A124, pe klo 10-11
SM. +358 (0)50 560 1610, puh.: 191 50786
erikoisalat:
- Geographical Information Systems (GIS)
- Remote sensing (MODIS data)
- Forest fires
- Land use change
- Soil erosion
- Spatial modelling
- Geographical databases

Tikkanen, Matti, FT
professori
opetusala: luonnonmaantiede
työpuh.: 191 50767, kotipuh.: 321 8281
vastaanotto: B115 ke 13-14
erikoisalat:
- luonnonmaantiede
- geomorfologia
- glasiaalimorfologia
- fluviaaliset ja eoliset prosessit
- paleolimnologia
- ympäristön muutos

Toivonen, Tuuli, FT
yliopistonlehtori, virkavapaalla 27.4.2010 asti
opetusala: geoinformatiikka
puh.: 191 50786
erikoisalat:
- kaukokartoitus
- geoinformatiikka

Töyrymäki, Airi, FM
amanuenssi, opintoneuvonta
työpuh.: 191 50788
opintoneuvontaa: A122, ma, ti, to 12-13
erikoisalat:
- kartografia
- kartat ja graafiset esitykset
- informatiikka

Tynkkynen, Veli-Pekka, FT
tutkijatohtori
opetusala: suunnittelumaantiede
työpuh.: 040 517 0521
erikoisalat:
- alue- ja ympäristösuunnittelu
- tieto ja valta suunnittelussa
- suunnittelututkimuksen metodologia
- Venäjän maantiede

Vaattovaara, Mari, FT
professori
opetusala: kaupunkimaantiede
puhelinnumero: 191 50776
vastaanotto: huone A131, ke 11-12

Vilkama, Katja, FM
projektitutkija
työpuh. (09) 191 50774
erikoisalat:
-asuminen
-kaupunkitutkimus
-maahanmuuttajat
-alueellinen eriytyminen

Virkanen, Juhani, FT
laboratorioinsinööri
työpuh.: 191 50769, kotipuh.: 417 3073, käsipuh.: 040-704 1830
erikoisalat:
- luonnonmaantiede
- laboratoriotekniikka

Vuolteenaho, Jani, FT
tutkija
puh.: 040 757 8168
erikoisalat:
- kaupunkimaantiede
- geoinformatiikka
- uusi kulttuurimaantiede
- metodologinen tutkimus

Vuori, Maria, FM
tohtorikoulutettava
puh. 040 5865708