Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Tietoa laitoksesta:
Pro gradut ja lisensiaatintutkielmat sekä väitöskirjat 2006
Arajuuri Nina:
Hämeen matkailualueen reuna-alueiden matkailun kehittäminen. 86 s., 21 liites., matkailumaantiede

Brummer-Korvenkontio, Margareta
Valta, valtio ja kehitysyhteistyö - Nicaraguan alkuperäiskansojen kaksikielisyyskoulutushanke peliteorian näkökulmasta ja osana monikulttuurisen valtion ja kehitysyhteistyön rakenteita. 111 s., 3 liites., kehitysmaantiede

Fernelius, Tuuli
Tuulensuuntien merkit tunturimaastossa . 61 s., luonnonmaantiede

Hartikainen, Jorma
Juna mänj' justiisa - ratalinjaukset ennen ja nyt, Kerava - Riihimäki - Lahti ratayhteyden ja Lahden oikoradan maantieteellinen vertailu.66 s., 7 liites., luonnonmaantiede

Heikkuri, Riitta
Muutokset naisten työelämässä doi moi-politiikan jälkeen Vietnamissa. 130 s., kehitysmaantiede

Helminen, Jukka
Pasila suunnittelun kohteena. 107 s., suunnittelumaantiede

Himberg, Nina
Community-based Ecotourism as a Sustainable Development Option in the Taita Hills, Kenya.
134 s., 10 liites., kehitysmaantiede

Honka, Anni
Kansainvälinen kokous- ja kongressimatkailu maantieteellisessä viitekehyksessä vertailukohteina San Diego ja Hämeenlinnan seutu. 107 ss., 12 liites., kulttuurimaantiede

Joensuu-Partanen , Jenni
Ylä-Pirkanmaan kunnat maaseutumatkailun kehittäjinä - esimerkkeinä Kuru, Ruovesi ja Virrat.
74 s., suunnittelumaantiede

Jordan Maarit
Tieliikenteen aiheuttama kuormitus Espoon Suurpellon alueella. Lumen ja bioindikaattoreiden avulla tutkittuna. 107 s., 26 liites., luonnomaantiede

Jääskeläinen, Jonna
Yhdyskuntarakenteen eheyden arviointi Vantaan yleiskaavoituksessa. 103 s., 7 liites., suunnittelumaantiede

Kanervo, Anna
Mikä Vipua vetää? Selvitys innovaation leviämisen alueellisesta vaihtelusta ja muutosagentin vaikutuksesta leviämiseen. 95 s., 7 liites., kulttuurimaantiede

Kiirla, Merja
Suomen luonnonmaantieteellisiä ja maisemallisia piirteitä esittelevä ekskursioreitti yläasteen ja lukion oppilaille. 104 s., luonnonmaantiede

Kiljunen-Ruotsalainen, Rauha
Kehitysmaat uutisten maailmassa. Tarkastelun kohteena STT:n ulkomaanuutiset syksy 2003 - kevät 2004. 82 s., 2 liites., kehitysmaantiede

Lepistö Tytti
Kirkkoon kuuluminen Helsingin osa-alueilla. 52 s., 3 liites., kulttuurimaantiede

Lähteenoja Satu
MIPS-menetelmä Suomen liikennejärjestelmän ekotehokkuuden kuvaajana. 101 s., suunnittelumaantiede

Mikkonen-Young, Leena
Yleiskaavayhteistyö Kokemuksia neljältä kaupunkiseudulta. 177 s. Lisensiaatintutkielma, suunnittelumaantiede

Mäkelä, Miika
Land cover baseline and monitoring system for impact evaluation of agroforestry interventions in Southwest Uganda. 84 s., 3 liites., data cd-rom, kulttuurimaantiede

Mäkinen Tommi
Lyijyn ja kadmiumin leviäminen Harjavalta Copper Oy:n ympäristöön Harjavallassa - sammalpallomenetelmällä tutkittuna. 58 s., luonnonmaantiede

Niiranen Laura
Paikallinen turvallisuus – diskursseja kansallisella ja paikallisella tasolla sekä sanomalehdissä 2000-luvun alun Suomessa. 114 s., kulttuurimaantiede

Pahkasalo Katariina
Halutun asuinalueen ominaisuudet ja kaupunkisuunnittelu Espoossa. 63 s., 10 liites., suunnittelumaantiede

Parviainen, Anna-Maria
Maaseudun kaksi tulevaisuutta. Maaseudun kehittäminen ja tulomuutto 2000-luvun Suomessa. 103 s., 4 liites., suunnittelumaantiede

Parviainen, Pertti
Detection of glacier facies and parameters using aerial false colour digital camera data - case study Hintereisferner, Austria. 74 s., 10 liites., liitekartta, luonnonmaantiede

Pelkonen, Petra
Kalasatama - kaupunkisuudistusta Helsingin kantakaupungin rannassa. 81 s., 1 liites., suunnittelumaantiede

Petrell, Liidia
Hyvinkään Hinkalonummen sedimentologia. 88 s., 1 liites., luonnonmaantiede

Rehunen Antti
Metsätie ja maisema. Tutkimus metsäteiden rakentamisesta, käytöstä, kokemisesta ja suunnittelusta Nurmeksessa. 242 s., 2 liites., kulttuurimaantiede

Ristisuo, Hanna
Helsingin seudun alueellinen erilaistuminen. 82 s., 8 liites., kulttuurimaantiede

Sallinen, Antti
Kokonaisten suoalueiden luokittelu - esimerkkinä Kuhmon Jämäsjoen valuma-alueen suot. 92 s., 8 liites., luonnonmaantiede

Salmela Pasi
Kauppakeskukset kuluttamisen tiloina. Case: kauppakeskukset Lintuvaaran yläasteen, Matinkylän yläasteen sekä Helsingin Rudolf Steiner -koulun yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajassa. 114 s., 2 liites., kulttuurimaantiede

Suikkanen Hannele
Segregated Nairobi: Problems and survival strategies in Makina and Soweto.87 s., 4 liites., kehitysmaantiede

Talja, Suvi
MIPS-menetelmä paikallisen liikenteen ekotehokkuuden kuvaajana. 113 s., suunnittelumaantiede

Tani, Alpo
Baltian maat suomalaisten yritysten liiketoimintaympäristönä. 100 s., 2 liites., suunnittelumaantiede

Tarvainen, Vuokko
Kaupunkipurot Helsingissä - veden laatu vuonna 2004. 93 s., 5 liites., luonnonmaantiede

Tegelman, Teemu
Kaupunkitaiteilijan arjen ja nimettyjen paikkojen kohtaamiset Helsingin Aurinkolahdessa ja Kalliossa. 143 s., 11 liites., kulttuurimaantiede

Toivonen, Elina
”Äiti Maa”. Feministinen maantiede ja ekofeministiset luontotulkinnat. 100s., kulttuurimaantiede

Töyssy, Miia
Nokipallot ympäristön kuormituksen kuvaajina ja ajoituksen apuvälineenä. 55 s., 4 liites., luonnonmaantiede

Valkama, Pasi
Virtaavan veden aiheuttama eroosio ja sen ehkäisy - esimerkkinä Vantaanjoki. 122 s., 2 liites., luonnomaantiede

Vesa, Mikko
Globalisaation kynnyksellä Keski-Amerikassa? Kehitysteoreettisia tulkintoja Keski-Amerikasta ja Costa Ricasta. 214 s., kehitysmaantiede

Vikman Anu: Espoon lukupuron virtaama ja veden laatu vuonna 2005. 112 s., 7 liites., luonnonmaantiede

Viljakainen Kaisa
Pientaloalueen kehityksen suuntaviivat - Itä-Hakkilan väestöllinen ja rakenteellinen kehitys vuosina 1970-2005. 80 s., 5 liites., kulttuurimaantiede

Vilkama Katja: Asuntopolitiikka ja vieraskielisen väestön alueellinen keskittyminen Helsingissä vuosina 1992-2005. 116 s., +7 liites., kulttuurimaantiede

Väliniemi Jenni
Itä-Helsinki kehityksen uralle - Projektit suunnittelukentällä kaupungin kaksoisroolin valossa.
107 s., suunnittelumaantiede

-----------

Väitöskirjat

Hjort, Jan
Environmental factors affecting the occurrence of periglacial landforms in Finnish Lapland: a numerical approach. Shaker Verlag, Aachen 2006, 162 s.

Muukkonen Petteri
Forest inventory-based large-scale forest biomass and carbon budget assessment: new enhanced methods and use of remote sensing for verification. Dissertationes Forestales 30

Ojalammi, Sanna
Contested Lands: Land Disputes in Semi-Arid Parts of Northern Tanzania - Case Studies of the Loliondo and Sale Divisions. Publicationes Instituti Universitatis Helsingiensis, C 12.

Oksanen Juha
Digital elevation model error in terrain analysis. Suomen Geodeettisen laitoksen julkaisuja 134.

Soini, Eija
Livelihood, land use and environment interactions in the highlands of East Africa. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja A 140, artikkeliväitöskirja.

Ylhäisi, Jussi
Traditionally Protected Forests and Sacred Forests of Zigua and Gweno Ethnic Groups in Tanzania. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja A 139, artikkeliväitöskirja.