Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Tietoa laitoksesta:
Pro gradut ja lisensiaatintutkielmat sekä tarkastetut väitöskirjat 2005
Aalto, Silja
Alueidentiteetti ja osallistuminen maakuntatason suunnitteluun. Esimerkkinä kuntien yhteistyö Etelä-Karjalassa. 122 s., 2 liites, suunnittelumaantiede

Anttila, Kati
Savitaipaleen geomorfologia. 80 s., karttaliite, luonnonmaantiede

Bernelius, Venla
Onko oppimistulokset valettu betoniin? Tutkimus oppimistulosten ja kaupunkirakenteen yhteydestä Helsingissä. 103 s., kulttuurimaantiede

Eteläaho, Elina
Kaatopaikkojen sijoittamisesta Suomessa - esimerkkinä pääkaupunki-seudun kaatopaikat 1950-luvulta lähtien. 96 s., suunnittelumaantiede

Grebennik, Natalia
Urban Freight Transportation in Toulouse: A Case Study. 81 s., 3 liites., kulttuurimaantiede

Hartikainen, Minna
Petsenganikelin nikkelisulattamon vaikutukset kasvillisuuteen ja maaperän kemialliseen koostumukseen Venäjän, Norjan ja Suomen raja-alueella.74 s., 11 liites., luonnonmaantiede

Honkanen, Mika
Alueiden väliset kehittyneisyyserot Suomessa. Esimerkkinä alueelliset hyvinvointierot 1970-luvun puolivälissa ja 2000-luvun alussa. 122 s., suunnittelumaantiede. Lisensisaatintutkielma.

Hurskainen, Pekka:
Change detection of informal settlements using multi-temporal aerial photographs - the case of Voi, Kenya.124 s., 10 liites., kulttuurimaantiede

Huttunen Harri
Maastotiedot ja maastotietomallien harmonisointi Suomessa. 80 s, suunnittelumaantiede

Hämäläinen Anna
Koiranomistajan kaupunkitila - tutkimus Helsingin seudun koiranomistajien tilankäytöstä ja koirista kaupungissa. 129 s., 5 liites., kulttuurimaantiede

Ikonen, Juha
”Hyvin lähellä satumaata” Kaupungin imago ja toimet sen rakentamiseksi. Tapaus Vuosaaren Aurinkolahti. 95 s., 3 liites., kulttuurimaantiede

Ikäheimo, Aino
Helsingin poliittinen maantiede - tutkimus kaupunkitilan käytöstä vaalikampanjoinnissa. 72 s., kulttuurimaantiede

Jokela, Salla
Monumenttikuvista elämyskuviin - Helsinki matkaesitteiden kuvituksessa 1895-2005. 114 s., 5 liites., kulttuurimaantiede

Kaakinen Inka
Quest for space: streetvendors and the use of public space in two Latin American cities. 95 s., 3 liites., kehitysmaantiede. Lisensiaatintutkielma

Kahila, Maarit
Punaista tupaa etsimässä? Lapsiperheiden asumispreferenssit ja muuttotoiveet pääkaupunkiseudulla. 93 s., 8 liites., suunnittelumaantiede

Koivula, Rea
Vantaan pientaloalueiden erilaistuminen ja asuinympäristön viihtyisyys.76 s., 1 liites., suunnittelumaantiede

Koskinen, Tarmo
Nälkävuoden 1867 sää ja sen vertailu myöhempien vuosien olosuhteisiin. 122s., luonnonmaantiede

Kullberg, Sami:
Matkailu, luonnonsuojelu ja kestävä kehitys Tyynenmeren saarivaltioissa - esimerkkeinä Fidzi ja Tonga. 234 s., 4 liites., kulttuurimaantiede,

Laita, Samuli
Saimaannorppa kunnan suunnittelussa. 100 s., 2 liites., suunnittelumaantiede.

Laitala Kaarina
Paikkatietojärjestelmät kuntien alueiden käytön suunnittelun tehostajina 98 s., suunnittelumaantiede

Lammio Veera
Suomalaisnuorten valmius toimia kestävää kehitystä edistäen. 86 s., 16 liites., kulttuurimaantiede

Leppänen, Pia
Siellä on lämmin, missä aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta". Peruskoulun yläluokkalaisten käsityksiä planetaarisista ilmiöistä. 112 s., kulttuurimaantiede

Lindholm, Milla
Veden ja järvisedimenttien laatu Vihtamojoen valuma-alueella Sotkamossa. 110 s., 5 liites., luonnonmaantiede

Lindqvist, Aino
MIPS-laskennan käyttökelpoisuus Suomen meriliikenteen ekotehokkuuden määrittämisessä. 91 s., suunnittelumaantiede

Linkola, Hannu
Hajonnut maisema. J.G. Granön maisematiede aikansa kuvana ja osana nykyistä maisemamaantiedettä. 126 s., 8 liites.

Liuha, Petri
Hieskoivun (Betula pubescens) fenologisten vaiheiden seuranta MODIS-satelliittikuvista Suomessa. 39 s., geoinformatiikka. Sivulaudaturtyö

Mahrberg Reetta
Hiilidioksidipäästöt henkilöauton valintaan vaikuttavana tekijänä Suomessa.74 s., 13 liites., luonnonmaantiede

Masalin, Katja
Maanpeitteen muutokset Taita Hillsin alueella Keniassa satelliittikuvien digitaalisen tutkinnan pohjalta. 113 S., luonnonmaantiede

Matikainen, Tiia
Särkänniemen merkitys matkailussa. ”Niin paljon mahtuu pieneen niemeen”. 56 s., 3 liites., kulttuurimaantiede

Maunula, Minna
Sikiön kehityshäiriöiden seulonnan alueelliset erot Suomessa vuonna 2003. 116 s., 5 liites., kulttuurimaantiede

Piispa, Hannu
Helsingin lämpöolot 1.7.2001 - 31.1.2003. 84 s., 4 liites., luonnonmaantiede,

Parikka, Annukka
Lumeen kertynyt laskeuma Kemiran Siilinjärven tuotantolaitosten ympäristössä talvikaudella 2001-2002. 66 s., 3 liites., luonnonmaantiede

Porkka Laura: Vantaanjoen raskasmetallipitoisuudet (Cu,Fe,Mn,Zn) vuosina 1970-2003. 102 s., 10 liites., luonnonmaantiede

Puustinen, Jenni
Kivinokka erilaisten intressien kohteena. 85 s., suunnittelumaantiede

Rantala, Hanne
Liikenneturvallisuuden asema kunnan strategisessa suunnittelussa - esimerkkinä Nurmijärven kunta. 97 s., 1 liites., suunnittelumaantiede

Ratvio Rami
Elämää metropolin reunoilla - Sundsberg ja Landbo hajautuvassa kaupunkirakenteessa. 56 s., 1 liites., kulttuurimaantiede

Rautanen, Saara
Argentiinan talouspoliittinen kriisi joulukuussa 2001 ja sen vaikutukset eri tulotasojen asuinalueilla Buenos Airesissa. 130 s., 21 liites., kehitysmaantiede

Roto, Johanna
Porot ja pallopäävalaat - eläimeen pohjautuvan kulttuurisen elinkeinon merkitys paikallisyhteisölle ja resurssienhallintaan. Esimerkkeinä saamelaisten poronhoito ja färsaarelaisten pallopäävalaiden pyynti. 171 s., kulttuurimaantiede

Tammilehto-Luode, Marja
Kohti vertailukelpoisia eurooppalaisia aluetilastoja. 128 s., suunnittelumaantiede. Lisensiaatintutkielma

Tirronen Samu
Maalajien vaikutus Rauanjoen uoman kehitykseen. 64 s., 11 liites., luonnonmaantiede

Urjankangas, Hanna
Koulukuljetukset maaseutukunnan elinvoimaisuuden säilyttämisessä - esimerkkinä Asikkalan kunta. 108 s., 6 liites., suunnittelumaantiede

Vihmalo, Kristiina
Kallion muutos ja paikannimet. Kalliolaissukupolvien paikannimistöt ja paikkoihin liittämät mielikuvat. 77 s., kulttuurimaantiede

Virolainen, Hanna
Salpakankaan taajaman synty ja kehitys. 112 s., kulttuurimaantiede

Yrjölä, Anna
Arvorakennuksista kulttuurimaisemaan - Katajanokan rakennettu ympäristö rakennussuojelun arvojen kuvaajana. 125 s., suunnittelumaantiede.

------------

Väitöskirjat:

Mäkinen, Heikki
Vesienhoidon hallinta Suomessa. Vesipolitiikan puitedirektiivi vuorovaikutteisen suunnittelun näkökulmasta. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B 51, 122 s.

Niemenmaa, Vivi
Helsingin paikallisagenda. Tarina osallistumisesta ja suunnittelun subjektiivisuudesta. Suunnittelumaantiede. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja A 31, 269 s., 4 liites.