Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Tietoa laitoksesta:
Pro gradut ja lisensiaatintutkielmat 2004
Elo, Minna
Liikkeellä altiplanon taivaan alla - muutto El Altoon. 68 s., 1 liites., kehitysmaantiede

Gustafsson, Henrik
Konflikten om Falklansdöarna. 106 s., 1 liites., kulttuurimaantiede

Haanpää, Simo
Asumisen taide - mielikuvat nuorten lapsiperheiden muuton suuntaajina Arabianrannassa. 111 s., kulttuurimaantiede

Hamro-Drotz, Dennis
The ecology and morphology of the coral genus Agaricia on the reefs of Curacao. 93 s., cd-rom-liite, luonnonmaantiede

Hermunen, Taru
Land use policy in Kenya - experiences from Taita Taveta district. 112 s., 3 liites., suunnittelumaantiede

Johansson, Aapo
Venäjä maantieteen oppikirjoissa 1902-1945. 51 s., kulttuurimaantiede

Jäske, Riikka
Matkailun kehittäminen osana kunnan strategista suunnittelua: tapaustutkimus Joroisten Kotkatharjun alueelta. 117 s., 7 liites., kulttuurimaantiede.

Kainulainen, Jonna
Joukkotiedotus alueellisen identiteetin rakentajana. Itä-Helsinkiä koskeva kirjoittelu Helsingin Sanomissa vuosina 1990-2000. 90 s., 7 liites., kulttuurimaantiede,

Kalmi, Minttu
Joki- ja meriveden sekoittumisen lyhyt- ja pitkäaikaiset vaihtelut - tutkimusalueina Pohjanpitäjänlahti ja Paimionlahti. 114 s., 10 liites., luonnonmaantiede

Krigsholm, Sanna
Kallion monet kasvot. 68 s., 4 liites., kulttuurimaantiede

Kylmäaho, Jani
Personal Navigation in Urban Environment. 91 s., 3 liites., suunnittelumaantiede

Laari, Johanna
Osakaskunnat järvien hoitajina ja kunnostajina - maantieteellinen näkökulma. 72 s., kulttuurimaantiede,

Lindstedt, Juha P.
Haaga instituutin ammattikorkeakoulun Helsingin ja Malmin liiketalousinstituuttien opiskelijarekrytointialueet. 63 s., 19 liites., kulttuurimaantiede

Lindström, Henna
Osallistuminen maakuntakaavoituksessa. 83 s., suunnittelumaantiede

Lötjönen Sampo
Nuuksion järvien happamoituminen. 89 s., luonnonmaantiede

Maukonen, Sanna
Suurpelto - 2000-luvun Tapiola? 91 s., 3 liites., suunnittelumaantiede

Miekkala, Mari
Linnanmäki kulutusmaisemana ja kulutuspaikkana. 72 s., 3 liites., kulttuurimaantiede

Mikkonen, Nella
Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden käyttö kaupungissa ja maaseudulla. Esimerkkeinä Helsinki ja Leppävirta. 109 s., 19 liites., kulttuurimaantiede

Mäkiaho, Jari-Pekka
Rannansiirtyminen pääkaupunkiseudulla postglasiaaliaikana TIN-mallinnuksella kuvattuna. 78 s., cd-rom -liite, luonnonmaantiede

Nevalainen, Liisa
Karkkilan Arapisto-järven paleolimnologinen kehitys vesikirppujen ja piilevien kuvastamana. 83 s., luonnonmaantiede

Orava, Alexander
Ylä-Lapin pöytämäisten katajien kasvumuodot ja habitaatit. 97 s., 1 liites., luonnonmaantiede

Paarlahti, Arttu
Kybertilan yhteisöt, verkostoteoriat ja vuorokaudenaika. 104 s., 2 liites., kulttuurimaantiede

Palosaari, Päivi
Valtakunnan raja Tornionlaaksossa. Rajalla asuminen ja sen merkitys torniolaisille. 90 s., 8 liites., kulttuurimaantiede.

Pasi, Tomi
Kenttätyöskentely peruskoulun alaluokkien maantiedon opetuksessa. 80 s., 17 liites., luonnonmaantiede

Patanen, Jari
The effects of cultural change on the landscape in Rarotonga, Cook Islands.164 s. kulttuurimaant iede

Piispa, Hannu
Helsingin lämpöolot 1.7.2001 - 31.1.2003. 84 s., 4 liites., luonnonmaantiede

Pispa, Karoliina
Kaupunkipuron ekologinen ja sosiaalinen merkitys kaupunkisuunnittelussa - tapaus Rekolanoja.122 s., 11 liites., suunnittelumaantiede

Pusenius, Kaisa
Suomen yleisten teiden ja tieliikenteen luonnonvarojen kulutus - tutkimusmenetelmänä MIPS. 96 s., 46 liites., luonnonmaantiede,

Räävi, Tea
Matkaoppaiden Helsinki. Diskurssianalyyttinen tutkimus matkaopaskirjojen kaupunkikuvauksista. 127 s., kulttuurimaantiede

Salo, Laura
12.10.2002 pommi-iskun vaikutukset Balin matkailuun. 86 s., 3 liites., kehitysmaantiede.

Santaoja, Tero
Täydennysrakentaminen kaupungin ja asuinympäristön kehittämisessä - mittakaavallisia ja fyysisiä kysymyksiä. 82 s., 2 liites., suunnittelumaantiede

Schmidt-Thomé, Kaisa
Keskustelu kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksesta. Eurooppalaisen ja suomalaisen kehittämispolitiikan kehkeytyminen.79 s., suunnittelumaantiede. Lisensiaatintutkimus.

Siivola, Suvi
Turvallinen kaupunkikeskusta. Näkökulmia kaupunkisuunnittelun tavoitteisiin ja tapoihin edistää keskustojen turvallisuutta, tapauskaupunkina Hämeenlinna. 166 s., 6 liites., suunnittelumaantiede.

Teir, Markus
Uuden-Kaledonian dekolonisaation alueelliset vaikutukset poliittisen maantieteen näkökulmasta. 98 s., kehitysmaantiede.