Suomen Maantieteellinen Seura * Geografiska Sällskapet i Finland *
Geographical Society of Finland